google-site-verification=S1Y8kZyNJcFvCxJg7KkD7yNq6dc6FXecelmpqwyZOoA

III Gminny Konkurs Matematyczny

DLA UCZNIÓW KLAS IV – VII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa  w Gromniku

organizuje w roku szkolnym 2017/2018

 Konkurs Matematyczny „Gminny Mistrz Matematyki”

dla uczniów klas IV- VII szkół podstawowych.

Termin: 23.05.2018r.  godz. 14 :30 (I piętro, zbiórka przy sali 27).

Rozdanie nagród i dyplomów – termin zostanie podany w późniejszym czasie.

REGULAMIN KONKURSU dostępny na stronie  www.zsgromnik.pl

1.Cel konkursu:

 • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów;
 • wykrywanie uzdolnień matematycznych;
 • popularyzowanie matematyki poprzez  rozwijanie wyobraźni geometrycznej, przestrzennej
  i dynamicznej;
 •  kształcenie u uczniów umiejętności samodzielnej i twórczej pracy
  z tekstem matematycznym;
 • pokazywanie użyteczności matematyki w otaczającym nas środowisku;
 • wdrażanie uczniów do samodzielnego rozwiązywania problemów.

Wymagania programowe do konkursu matematycznego „Mistrz Matematyki” dla klas IV- VII:

Klasa IV

 • Działania na liczbach naturalnych.
 • Działania wykonywane sposobem pisemnym.
 • Podstawowe figury geometryczne.
 • Skala, mapa i plan.
 • Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.

Klasa V

 • Działania na liczbach naturalnych.
 • Działania wykonywane sposobem pisemnym.
 • Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.
 • Figury geometryczne.
 • Liczby całkowite.

Klasa VI

 • Działania na liczbach naturalnych i całkowitych.
 • Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.
 • Droga, prędkość, czas.
 • Figury płaskie..
 • Wyrażenia algebraiczne i równania.
 • Prostopadłościan i sześcian.

Klasa VII

 • Liczby i działania.
 • Figury geometryczne.
 • Wyrażenia algebraiczne.
 • Równania.
 • Potęgi i pierwiastki.

 

Literatura:

Matematyka z plusem –  klasa 4,5,6,7 – GWO;   Matematyka wokół nas  – klasa 4,5,6,7 – WSiP; Matematyka z pomysłem – klasa 4,5,6,7 – WSiP;

Sprawdzian w klasie VI – MATEMATYKA – Zbiór zadań ; – OKE Kraków;    Zbiór zadań dla kółek matematycznych w szkole podstawowej – Agnieszka Żurek, Piotr Jędrzejewicz;

II etap edukacyjny- Zadania dla klas IV, V, VI szkoły podstawowej– Dariusz Kulma- ELIMINAT 2012;

 Serdecznie zapraszamy do udziału, organizatorki:

 Janina Łyżwa  i Elżbieta Sokół

III Gminny Konkurs Matematyczny Regulamin