google-site-verification=S1Y8kZyNJcFvCxJg7KkD7yNq6dc6FXecelmpqwyZOoA

,,Bezpiecznie na wsi to podstawa – maszyna pracuje a dziecko obserwuje”

W  IX Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci pt:
,,Bezpiecznie na wsi to podstawa – maszyna pracuje a dziecko obserwuje” organizowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego brali też udział uczniowie z Szkoły Podstawowej w Gromniku.
Laureaci etapu szkolnego: 


Klasa II SP Filia w  Golance: Kras Rita,
Klasa IIIa SP:  Jasiński Tomasz, Maniak Nadia, Nowak Wiktor, Sanek Karolina, Wójcik Julia
                         Bajorek Ksawery
Klasa IVb SP: Bienias Beata, Włudyka Wiktoria, Wyka Zuzanna
Klasa Va SP: Bąk Aleksandra, Gawlik Mateusz
Klasa Vb SP: Bajorek Blanka
Klasa VIIa SP:  Stachura Weronika.
Pozostałe prace plastyczne zostały udostępnione do oglądania na szkolnej wystawiedo końca kwietnia 2019r.

Celem konkursu było promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich, pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego.
Przy pomocy różnych technik plastycznych należało wykonać pracę plastyczną pokazującą jak można zapobiegać wypadkom związanym z obecnością w gospodarstwie maszyn i urządzeń rolniczych.