google-site-verification=S1Y8kZyNJcFvCxJg7KkD7yNq6dc6FXecelmpqwyZOoA

Creative Methodology – Malta.

Sprawozdanie z pobytu na Malcie w ramach programu Erasmus+, „Z głową w chmurze – cyfryzacja drogą do innowacyjnej edukacji.’’

W dniach 15-29 lipca 2022r. uczestniczyłam w kursie metodologicznym, który odbył się w ramach programu Erasmus+. Zajęcia odbywały się w szkole językowej Alpha School of English na Malcie. Podczas kursu, „Creative Methodologies,” poznawałam metody nauczania rozwijające kreatywność uczniów oraz ciekawe, kreatywne scenariusze lekcji i zajęć. Kurs składał się z dwóch modułów. W pierwszym tygodniu, moduł „Creative Classroom” oferował zajęcia, podczas których omawialiśmy różne sposoby nauczania, ocenialiśmy swoje metody dydaktyczne, uczyliśmy się wykorzystywania piosenek, scenek dramatycznych i różnego rodzaju aktywności artystycznych podczas lekcji. W kursie uczestniczyli nauczyciele z wielu europejskich krajów: Polski, Słowacji, Czech, Węgier, Niemiec, Hiszpanii oraz Włoch. Wszyscy uczestnicy kursu byli bardzo otwarci i przyjaźni. Podczas wyjazdu nawiązałam cenne kontakty, które pozwolą naszej szkole na rozwijanie współpracy międzynarodowej.


W pierwszym tygodniu, w ramach kształcenia kulturowego pojechaliśmy na wycieczkę do Mdiny, „Miasta Ciszy,” dawnej stolicy Malty. Zwiedzaliśmy też otaczające Mdinę nowoczesne miasto Rabat. Oprócz niezapomnianych widoków i wspaniałej architektury, wycieczka pozwoliła nam na lepsze zapoznanie się z historią Malty. W ostatni dzień tej części szkolenia podsumowaliśmy wszystko czego nauczyliśmy się do tej pory i przygotowywaliśmy prezentacje lub raporty z zajęć.

Moduł drugi obejmował szkolenie z zakresu audio-wizualnych pomocy naukowych oraz aktywności wykorzystujących media społecznościowe w prowadzeniu lub urozmaiceniu zajęć. Pozwolił nam też na poszerzenie wiedzy na temat takich metod nauczania jak klasa odwrócona, „techno-nauczanie” i poznanie różnych aplikacji lub platform wykorzystywanych w nauczaniu zdalnym. W ramach kształcenia kulturowego tym razem pojechaliśmy do aktualnej stolicy Malty – Valetty. To miasto również zachwyciło nas swoją historią, architekturą i wyjątkową atmosferą. W Valettcie odwiedziliśmy kino 5D – seans
w interaktywny sposób przedstawił nam historię wyspy i jej stolicy. W południe obserwowaliśmy wystrzały z baterii artyleryjskiej zbudowanej w XVI wieku przez Zakon św. Jana (czyli sławnych rycerzy maltańskich). Dzisiaj, wystrzały są atrakcją turystyczną, ale jest to tradycja sięgająca dawnych czasów, kiedy wskazywały porę dnia przede wszystkim marynarzom znajdującym się na statkach w porcie i na morzu w pobliżu Valetty, ale także mieszkańcom miasta. Obowiązkowo odwiedziliśmy opływającą złotem konkatedrę św. Jana Chrzciciela, w której podziwialiśmy obrazy Caravaggia. W Valettcie spróbowaliśmy też pysznego lokalnego jedzenia i maltańskiego wina. Ostatni dzień szkolenia znowu przeznaczony był na podsumowanie i prezentacje, którymi podzieliliśmy się z innymi uczestnikami kursu.

Oprócz doskonalenia umiejętności dydaktycznych i metodologicznych korzystaliśmy
z atrakcji St. Paul’s Bay, Bugibba – miejscowości, w której mieszkaliśmy. Pomimo niewyobrażalnie wysokich temperatur staraliśmy się jak najwięcej zwiedzić. Odbyliśmy rejs statkiem na wyspę Gozo i skorzystaliśmy z opcji „hop-on hop-off tour” – zwiedziliśmy wyspę piętrowym autobusem. Jedną z największych atrakcji na Gozo były neolityczne świątynie wzniesione ok. 3000 lat p.n.e. Poza tym, korzystaliśmy z pięknych maltańskich plaż – Golden Bay, Ghadira Bay, Bugibba Bay. Zwiedziliśmy też wioskę Dingli i spędziliśmy wieczór na sławnych klifach. Jedynym negatywnych aspektem wyjazdu, który psuł radość zwiedzania, były wszechobecne śmieci. Jest to poważny problem wyspy, który pokazuje jak ważna jest nieustanna edukacja proekologiczna.

Zdecydowanie polecam odwiedzenie Malty i skorzystanie z oferty Alpha School of English. Malta przyciąga nie tylko pięknymi zabytkami, bogatą historią i szkołami językowymi na wysokim poziome, ale przede wszystkim otwartością i serdecznością rdzennych mieszkańców wyspy.

Anna Białkowska

Erasmus+ exchange programme – ‘‘Z głową w chmurze – cyfryzacja drogą do innowacyjnej edukacji’’ – report from Malta.

This summer, from July 15th to 29th, I participated in a methodology course which was a part of the Erasmus+ exchange programme. The classes took place in Alpha School of English in Malta. During the course, “Creative Methodologies,” I learnt about techniques which help to develop students’ creativity and was presented with interesting, creative scenarios and lesson plans. The course consisted of two modules. The first module, “Creative Classrooms,” offered classes in which we discussed different methodologies and reflected on our teaching techniques, discussed and explored ideas for drama, music and art-based activities. Teachers from many European countries took part in the classes – they came from Poland, Slovakia, the Czech Republic, Hungary, Germany, Spain and Italy. All participants were very open-minded and friendly. The exchange programme enabled me to make valuable connections which will help our school to expand the range of our international cooperation. During the first week of the course, as part of cultural training, the school organized a trip to Mdina, “the Silent City,” Malta’s old capital. We also visited the more modern city of Rabat which surrounds Mdina. Apart from unforgettable views and wonderful architecture, we got to learn more about Malta’s history. The last day of the first module was devoted to reflection and dissemination – we prepared presentations and reports about everything we learnt so far in the course.

The second module, “Future Focus,” included classes on audio-visual and social-media style activities, flipped classrooms, remote learning and techno-teaching. As part of cultural training, this time we went on a trip to Valetta, Malta’s current capital city. We were amazed with the city’s history, architecture and unique atmosphere. We went to a 5D cinema and learnt about the history of the island and its capital in an interactive way. At noon, we saw the firing of the cannons from the 16th century saluting battery built by the Order of St. John (the famous Knights of Malta). Today, the gun fire is a tourist attraction but this tradition goes back to the old days when the shots informed the sailors on ships in the harbor or at sea, and also the residents of the city, about the time of day. An obligatory stop on our sightseeing tour was St. John’s Co-Cathedral dripping in gold and the home to some of Caravaggio’s paintings. In Valetta we also tried the local cuisine and tasted Maltese wine. The last day of the second module was also devoted to reflection and dissemination – we shared our reports and presentations with other course participants.

Apart from improving our didactic methods we also took advantage of the attractions offered by St. Paul’s Bay, Bugibba – the town we stayed in during the course. Despite the unimaginably high temperatures, we tried to explore the island as much as possible. We took
a boat trip to Gozo Island and went on a “hop-on hop-off” tour – driving around the island in
a double-decker bus. One of the biggest attractions in Gozo were the neolithic temples built around 3000 BC. We also went to the beautiful Maltese beaches – Golden Bay, Ghadira Bay, Bugibba Bay. We visited Dingli village and spent an evening admiring the famous Dingli Cliffs. The only negative aspect of our stay, which definitely spoiled our sightseeing tours, was the ubiquitous litter. It is a serious problem which shows how important continuous pro-ecological education is.

            I definitely recommend visiting Malta and taking advantage of the courses offered by Alpha School of English. Great monuments, rich history, top-level language schools along with the kindness and open-mindedness of the local inhabitants continually attract tourists from all over the world.

Anna Białkowska