google-site-verification=S1Y8kZyNJcFvCxJg7KkD7yNq6dc6FXecelmpqwyZOoA

Dzieci z Przedszkola Publicznego w Gromniku żegnają zimę i witają wiosnę!

,,Marzanno, Marzanno

Ty zimowa panno!

Pięknie Cię żegnamy,

bo Wiosnę witamy!”

Przyjście nowej pory roku – wiosny jest doskonałą okazją do tego, by uzmysłowić dzieciom, jak wielkie bogactwo niesie ze sobą budząca się do życia przyroda. W naszym przedszkolu przygotowania do pożegnania zimy i powitania wiosny zaczęły się kilka dni wcześniej. Zmieniła się dekoracja przedszkola z zimowej na wiosenną. W salach zazieleniły się kąciki przyrody. Dzieci z wielkim zaangażowaniem pomagały w wykonaniu kukły Marzanny oraz kolorowych, wiosennych gaików.  Kiedy już nadszedł ten wyjątkowy dzień – 21.03.2022 r. – tradycyjnie jak co roku, wszystkie grupy z naszego przedszkola ubrały się na zielono, by w ten sposób zaakcentować przyjście wiosny. Wszyscy zgromadzili się przed budynkiem przedszkola, a następnie w uroczystym korowodzie wyruszyli na odległą łąkę, by tam pożegnać odchodzącą porę roku – zimę. Na polanie dzieci dużym kołem otoczyły Marzannę i ostatni raz spoglądając na „Zimową Pannę” skandowały hasło: „Precz zimo zła…!”. Na zakończenie pochodu powitano wiosnę kolorowym gaikiem. Obrzędom tym towarzyszyła piękna, słoneczna pogoda i wiosenne piosenki.