google-site-verification=S1Y8kZyNJcFvCxJg7KkD7yNq6dc6FXecelmpqwyZOoA

Erasmus+ Szkolenia na Malcie

Widok z samolotu…

Relacja pani Anny Cudek

Malta – Lipiec 2022

Rozpoczęłam zagraniczną mobilność wraz z moimi koleżankami (Wiesławą Cudek i Anną Dębosz – Gorczycą) na lotnisku Katowice- Pyrzowice 1 lipca.  Po trzech godzinach wylądowałyśmy na Malcie (Międzynarodowy port Lotniczy Malta – Luqa).

Pierwszy weekend upłynął na poznawaniu architektury, topografii i atrakcji Malty, próbowałam również tradycyjnych potraw. Odwiedziłam oceanarium (National Aquarium – Qawra) na północno- zachodniej części wyspy. Główną atrakcją oceanarium jest mierzący 12m średnicy zbiornik gatunków z Oceanu Indyjsko – Pacyficznego.

Naukę w szkole językowej rozpoczęłyśmy od 4 lipca, a następnego dnia uczestniczyłyśmy w wycieczce do Mdiny organizowanej przez Alpha School. Jest to średniowieczne miasto – dawna stolica Malty – położone na wzgórzu, z którego roztacza się piękny widok na wyspę. Następnie zwiedzaliśmy katakumby św. Pawła, gdzie podczas II Wojny Światowej ukrywali się mieszkańcy w czasie licznych bombardowań.  Nasz spacer zakończyliśmy podziwiając piękną maltańską architekturę na przedmieściach Mdiny w Rabacie.

W kolejnych dniach po zajęciach w szkole językowej zwiedzałyśmy wybrzeże Bugibby, plażę Melliecha Bay i Sliemę.

W sobotę 9 lipca popłynęłyśmy w rejs na Gozo podziwiając wybrzeże wyspy z licznymi klifami, następnie zwiedziliśmy Cytadelę w Victorii a w kolejnym punkcie wycieczki popłynęliśmy na wyspę Comino z przepiękną plażą- Blue Lagoon.

Niedzielę spędziłam po raz drugi w Mdinie, gdzie kosztowałam maltańskie smakołyki.

W kolejnych dniach odwiedziliśmy stolicę Malty Vallettę.  Podczas pierwszej wycieczki zwiedzaliśmy Ogrody Barrakka i Saluting Battery oraz nabrzeże Valletty. Druga wycieczka zorganizowana przez szkołę językową pozwoliła nam poznać historię Malty na podstawie filmu oraz zwiedzenie La Co – Cattedrale Di S Giovanni.  Następnie odwiedziliśmy rybacką wioskę Marsaxlokk ze słynnym targiem rybnym.

Pobyt na Malcie poprawił moją znajomość języka angielskiego, historii i kultury mieszkańców wyspy. W szkole językowej poznałam ciekawe osoby z różnych krajów jak również nauczycieli z innych polskich placówek.

Zagraniczne szkolenie zakończyłam 15 lipca 2022r.

Erasmus + The Project implemented by the School Complex in Gromnik 2021 – 2023

Malta – July 2022

I started my foreign mobility the 1st of July at the Katowice – Pyrzowice Airport with my friends (Wieslawa Cudek and Anna Debosz – Gorczyca). After three hours we landed at the Malta’s Airport (Malta International Airport – Luqa).

We spend the first weekend on exploring Malta’s architecture, topography and attractions. What’s more, I tried a lot of traditional dishes. I also visited the National Aquarium – Qawra on the nordwestern part of the island. The main attraction of the aquarium is the 12–meter-wide reservior of species from the Indo – Pacific Ocean.

We started learning at the Language School the 4th of July. The next day we participated in a trip to Mdina organised by Alpha School. It is a medieval city – the former capital of Malta – situated on a hill with a beautiful view on the island. Then, we visited St Paul’s Catacombs. It is the place where a lot of inhabitants were hiding while the numerous bombing during the Second World War. We ended our walk admiring the lovely Maltese architecture in the suburbs of Mdina in Rabat.

The next days, after our lessons at the Language School, we visited the Bugbilly Coast, Melliecha Bay Beach and Sliema.

On Saturday, the 9th of July, we went on a cruise to Gozo. During this cruise we could admire the coast of the island with many cliffs. Then, we visited the Citadel in Victoria. The next part of our trip was the Comino’s island where we could see the beautiful beach – Blue Lagoon.

I spent Sunday for the second time in Mdina where I tried some Maltese treats.

In the following days, we visited the capital of Malta – Valletta. During the first trip we saw the Barrakka Gardens, Saluting Battery and also Valletta’s Waterfront. The second trip was organised by the Language School. Thanks to this trip we could learn about the history of Malta from the film and visit La Co – Cattedrale Di S Giovanni. Next, we went to the fishing village Marsaxlokk with the famous fish market.

The stay in Malta improved my knowing of English language, history and culture of islanders. At the Language School I met a lot of interesting people from different countries as well as teachers from other Polish institutions.

I finished my foreign training at 15th of July, 2022.

Anna Cudek