google-site-verification=S1Y8kZyNJcFvCxJg7KkD7yNq6dc6FXecelmpqwyZOoA

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLAS I PUBLICZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ
W GROMNIKU NA ROK SZK. 2023/24

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do klas I publicznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Gromniku zobowiązani są do „Potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do klasy I” w formie pisemnej w terminie od 17 do 31 marca 2023 roku. Brak potwierdzenia woli w/w terminie jest jednoznaczny z rezygnacją miejsca w szkole na rok szk. 2023/24.

Druk potwierdzenia woli jest dostępny w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej Zespołu Szkół w Gromniku. Wypełniony druk należy złożyć w sekretariacie szkoły.