google-site-verification=S1Y8kZyNJcFvCxJg7KkD7yNq6dc6FXecelmpqwyZOoA

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZK. 2023/24

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na rok szk. 2023/24 zobowiązani są do „Potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola” w formie pisemnej w terminie od 14 do 23 marca 2023 r. Brak potwierdzenia woli w w/w terminie jest jednoznaczny z rezygnacją miejsca w przedszkolu na rok szk. 2023/24.

Druk potwierdzenia woli dostępny jest w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej placówki (link poniżej). Wypełniony dokument należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nie jest jednoznaczna z listą dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostanie wywieszona do 27 marca 2023 r.