google-site-verification=S1Y8kZyNJcFvCxJg7KkD7yNq6dc6FXecelmpqwyZOoA

Konkurs
matematyczno-fotograficzny
„MATEMATYKA JAK KURZ, JEST WSZĘDZIE

Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie matematyczno – fotograficznym „MATEMATYKA JAK KURZ, JEST WSZĘDZIE”. 

Celem konkursu jest: 

 • krzewienie kultury matematycznej poprzez spojrzenie na otaczający nas świat,
 • łączenie zainteresowań matematycznych i artystycznych,
 • zainteresowanie jak największej grupy osób różnymi obliczami matematyki,
 • rozwijanie kreatywności uczniów,
 • poszukiwanie młodych talentów,
 • kształtowanie kompetencji kluczowych takich, matematyczne i naukowo – techniczne, świadomość i ekspresja kulturalna.

Kryteria oceny prac:

 • zgodność z tematem,
 • oryginalność potraktowania tematu, kreatywność i pomysłowość,
 • walory estetyczne,
 • tytuł/opis matematyczny zagadnienia.

Konkurs polega na wykonaniu zdjęcia, przedstawiającego matematykę w otaczającym nas świecie. Każdy uczeń może przygotować 1 pracę. Fotografię krajobrazu, żywej lub martwej natury wykonaną w dowolnym miejscu, bez postaci ludzi  (format 15×21 lub 15×23) naklejamy na kartkę bloku technicznego i podajemy tytuł pracy (mile widziany krótki opis zagadnienia), na odwrocie – imię i nazwisko autora pracy i klasę). Konkurs trwa od 8 maja 2023 r. do 26 maja 2023 r. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się w czerwcu.  

Osoby odpowiedzialne za konkurs: p. Janina Łyżwa, p. Adrianna Laska

 

 

Regulamin

 Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorem konkursu jest  Janina Łyżwa  – nauczycielka matematyki w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gromniku.
 2. Konkurs ma zasięg szkolny, mogą w nim brać udział uczniowie klas IV‑VIII.
 3. Fotografię krajobrazu, żywej lub martwej natury wykonane w dowolnym miejscu, bez postaci ludzi, (format 15×21 lub 15×23) naklejamy na kartkę bloku technicznego i podajemy tytuł pracy, na odwrocie – autora pracy
   i klasę).
 4. Prace ocenia jury powołane przez Organizatora konkursu.
 5. Termin składania prac od 8 maja 2023 r. do 26 maja 2023 r. (Janina Łyżwa s. 33 lub świetlica szkolna).
 6. Ogłoszenie wyników – czerwiec 2023 r.
 7. Przewidziano niespodzianki, dyplomy, nagrody i wyróżnienia dla autorów najlepszych prac.
 8. Zdjęcia konkursowe nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane.

Postanowienia końcowe

 1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika.
 2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą podanych danych wraz z pracami wynikającą z przepisów o prawie autorskim.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.
 4. Wszystkie zdjęcia przechodzą na własność organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji zdjęć na stronie internetowej szkoły oraz na szkolnej wystawie fotograficznej.
 6. Zgłoszenie fotografii na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.