google-site-verification=S1Y8kZyNJcFvCxJg7KkD7yNq6dc6FXecelmpqwyZOoA

Malta – Creative Use of Technology in the Classroom

 

W dniach 12.05 – 19.05.2019 r. wziąłem udział w międzynarodowym szkoleniu na Malcie, którego głównym celem było wykorzystanie technologii informacyjnej do przygotowania i prowadzenia zajęć lekcyjnych.

Po kilku miesiącach intensywnych przygotowań z zakresu informatyki, kultury, języka i przeprowadzeniu lekcji otwartej przyszedł czas na najbardziej wyczekiwany moment, czyli wylot na Maltę. Przez dwa tygodnie mieszkałem w uroczym hotelu – „Topaz”, z którego był bardzo łatwy dostęp do szkoły oraz dobra baza wypadowa do zwiedzania tej pięknej wyspy. Lekcje odbywały się w czteroosobowej grupie. Oprócz mnie w szkoleniu brały udział nauczycielki języka angielskiego z Polski. Dzięki tak mało licznej grupie można było bardzo efektywnie wykorzystać czas na pracę z poznawanymi programami oraz doskonalić posługiwanie się językiem angielskim.

Zajęcia z technologii informacyjnej prowadziła Sarah – nauczycielka z Anglii, która zapoznała nas z wieloma ciekawymi programami, które z pewnością wzbogaciły nasz warsztat edukacyjny i podniosły jakość pracy szkoły. Przez dwa tygodnie poznaliśmy i doskonaliliśmy następujące programy: „Prezi”, „Power Point”, „Socrative”, „Kahoot”, „Quizlet”, „Quiziz”, „Windows Movie Maker”, „Learning Aps”, „Magic Wall”, „Magic Box”.  Mnie szczególnie przypadło tworzenie prezentacji w programie „Windows Movie Maker”. Wykorzystałem ten program do stworzenia pokazu z mojego pobytu na Malcie.

Oprócz zajęć w systemie klasowo – lekcyjnym mieliśmy okazję zwiedzić Maltę. Wycieczki zorganizowane przez szkołę prowadziła Maria – rodowita mieszkanka wyspy, która zapoznała nas z historią, kulturą oraz zwyczajami panującymi w tym kraju. Razem zwiedziliśmy Vallettę – stolicę Malty oraz jej poprzedniczkę – Mdinę.

Po zajęciach był czas, aby samemu zorganizować czas wolny i eksplorować ten przepiękny zakątek Europy. Zwiedziliśmy Golden Beach, Muzeum Samochodów, Narodowe Akwarium Maltańskie, Marsaxlokk – wieś rybacką oraz wyspy Gozo i Comino.

Trzeba przyznać, że te dwa tygodnie na Malcie przyniosły niezapomnianą ilość wrażeń oraz wiedzy, którą będzie można wykorzystać podczas pracy w szkole. Tworzenie prezentacji i quizów nie należy do szczególnie trudnych, a pozwala w sposób nowoczesny i atrakcyjny przekazywać i poszerzać wiedzę u uczniów.

Klimat, atmosfera wyspy, przyjaźni ludzie sprawiają, że jest to miejsce, do którego chciałoby się wrócić. Najlepiej przy okazji kolejnego szkolenia z programem „Power”.

                                                                                                          Edward Cudek

The report on the implementation of the Power program – „Creative Use of Technology in the Classroom”

On 12 – 19 May 2019, I took part in the international training in Malta. It’s  main goal was the use information technology for preparing and teaching classes.

After a few months of intensive preparations in the area of information technology, culture, language and conducting open classes it was the time for the most awaited moment, that was the flight to Malta. For two weeks, I was staying at the charming Topaz Hotel with a very easy access to school and a perfect starting point for exploring this beautiful island. The classes were held in a four  – member group. There were English language teachers from Poland, who took part in the training in addition to me. We made a very good use of time learning new programs and mastering our English, thanks to such a small group.

Information technology classes were held by Sarah, an English teacher from England, who made ourselves familiar with many interesting programs, which added a lot of value to our educational workshop and improved the quality of our school work. For two weeks we were learning and practicing the following programs : „Prezi”, „Power Point”, „Socrative”, „Kahoot”, „Quizlet”, „Quiziz”, „Windows Movie Maker”, „Learning Aps”, „Magic Wall”, „Magic Box”. Making presentation with the program „Windows Movie Maker”struch me as the best. I use it to create a slide show from my visit to Malta.

Not only we took part in the classes, but also we had opportunity to explore Malta. Trips were organized by the school. Maria, who was native – born inhabitant of this island, showed us around and told us a little bit about history, culture and customs of this island. Together we went to the present and former capital city of Malta, Valetta and Mdina accordingly.

After our classes we had some time to explore this beautiful part of Europe on our own. We saw Golden Beach, the Classic Car Collection Museum, the National Aquarium, a small fishing village in Marsaxlokk, the island Gozo and Comino.

It has to be said that those two weeks in Malta gave us unforgettable impression about the place and knowledge, which we can use later at our school work. Preparing presentations and quizesis not difficult for us anymore, hence we can enhance the knowledge for our students in a modern and attractive way using technologies we learnt.

The climate and atmosphere on the Island along with friendly people made it the place, to which everyone would like to come back.

Edward Cudek