Malta – kurs językowy

W dniach 28.07 – 10.08.2019r. wzięłam udział w międzynarodowym szkoleniu na Malcie. Celem wyjazdu była nauka języka angielskiego, którego znajomość w dzisiejszych czasach jest nieodzowna. W ramach przygotowań do wyjazdu brałam udział w szkoleniu z zakresu kultury odwiedzanego kraju, kursie językowym i informatycznym. Po wielu tygodniach przygotowań nastąpił najbardziej wyczekiwany moment- podróż na Maltę. Hotel „Topaz” w którym mieszkałam i Alpha Shool of Anglish mieszczą się w miejscowości Saint Paul’s Bay na północnym wybrzeżu Malty. Alpha School of English to szkoła języka angielskiego dla obcokrajowców licencjonowana przez Ministerstwo Edukacji i Ministerstwo Turystyki Republiki Malty. Szkoła prowadzi zajęcia z języka angielskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych z różnych zakątków świata. Lekcje odbywały się w systemie klasowym, w blokach 2 razy po 90 minut w grupie 8 osobowej i 3 blok – 90 minutowy to konwersacje w grupie 2 osobowej. W mojej grupie oprócz mnie było 3 Polaków, Kubanka, 2 Słowaczki i Białorusinka, więc oprócz nauki gramatyki, słuchania, czytania i mówienia w języku angielskim poznawaliśmy także kulturę, zwyczaje i życie innych narodowości. Braliśmy także udział w 2 wycieczkach zorganizowanych przez szkołę – zwiedziliśmy stolicę Malty Vallettę, oraz „Miasto Ciszy” – Mdinę dawną stolicę, przepiękne klimatyczne miejsce. Po zajęciach, w wolnym czasie zwiedziliśmy Narodowe Akwarium Maltańskie, wyspy Comino i Gozo. Na Gozo odwiedziliśmy jej stolicę Viktorię i Cytadelę, której początki sięgają późnego średniowiecza. Korzystaliśmy także z kąpieli słonecznych i wodnych na pięknych maltańskich plażach – Blue Lagoon, Xlendi Bay, Golden Beach czy Riviera Bay. Trzeba przyznać, że te dwa tygodnie na Malcie przyniosły niezapomnianą ilość wrażeń oraz umiejętności, które będzie można wykorzystać podczas pracy w szkole. Przyjazna atmosfera w szkole językowej zachęca do kolejnych odwiedzin i zdobywania tam wiedzy i następnych certyfikatów.                                                                                               Wiesława Cudek The report on implementation of the POWER program On 12-19 th May 2019, I took part in the international training in Malta. The aim of this trip was to learn English, knowledge of which is indispensable nowadays. As a part of preparations before the trip, I attended the training about the culture of Malta, language course and  information technology course. After months of preparations, it was the time for the most awaited moment – the trip to Malta. Tapaz Hotel, where I stayed, and Alpha School of English were located in Saint Paul’s Bay on the north side of Malta. Alpha School of English is an English language school for foreigners licensed by the Ministry of Education and the Ministry of Tourism of the Republic of Malta. The school offers English classes for children, adolescents and adults from around the world. Lessons were held in a class system (2 times for 90 minutes in the group of 8 and 90 minutes conversation in the group of 2). Besides me, there were 3 Poles, 1 Cuban, 2 Slovakian and 1 Belarusian in the group. Thanks to that, we not only learnt the English grammar or practised reading comprehension, speaking or listening but also could learn a bit about the culture, customs and life of people we studied with. We also took part in two trips organised by the school. We went to capital city of Malta – Valetta and Mdina- the previous capital city, which is called Silent City. That was a very atmospheric place. In our free time, we went to the National Aquarium, the Island of Camino and Gozo. On the last one we visited Victoria and Citadel, which is the past capital city of the Gozo Island and whose beginnings date back to the late Middle Ages. We took advantage of the sunny weather to swim and sunbath on the beautiful Maltese beaches such as Blue Lagoon, Xlendi Bay, Golden Beach and Riviera Bay. It’s worth mentioning that those two weeks in Malta gave us the countless number of unforgettable memories and skills, which we can later use in our work at school. Friendly atmosphere at language school encourages us to visit the place once again and expand our knowledge in many educational areas, which can result in getting another valuable certificates.                                                                                               Wiesława Cudek