google-site-verification=S1Y8kZyNJcFvCxJg7KkD7yNq6dc6FXecelmpqwyZOoA

MERRY CHRISTMAS!

Jedną z wielu pięknych tradycji bożonarodzeniowych jest zwyczaj wysyłania kartek świątecznych. W ostatnich czasach ten zwyczaj coraz częściej ulega zapomnieniu na rzecz elektronicznych kartek czy krótkich wiadomości tekstowych.

Nauczyciele języka angielskiego chcieli przybliżyć najmłodszym uczniom tę piękną tradycję i zorganizowali konkurs na najładniejszą kartkę bożonarodzeniową z życzeniami w j. angielskim. Głównymi celami  było: doskonalenie umiejętności uczniów w zakresie posługiwania się językiem angielskim, wykorzystanie i rozwijanie potencjału artystycznego uczniów oraz ich umiejętności językowych, popularyzowanie tradycji świątecznych krajów anglojęzycznych oraz rozwijanie zdolności plastycznych młodzieży oraz uczenie zdrowej rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

Konkurs był przeznaczony dla uczniów klas 1-4. Jury otrzymało 54 kartki, wszystkie wykonane własnoręcznie, różnymi technikami.

Jury konkursowe przy wyborze najładniejszych prac kierowało się następującymi kryteriami: samodzielność wykonanej pracy, oryginalność i estetyka wykonania oraz poprawność językowa.

Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie i gratulujemy zwycięzcom:

I miejsce – Aleksandra Sterkowicz kl. II SFG

II miejsce – Antonina Broniec kl. I b

III miejsce – Michał Bąk kl. II SPG

Wyróżnienie dla:

Nikola Zając kl. III b

Amelia Frąc kl. III b

Kacper Majka kl. I SPG