google-site-verification=S1Y8kZyNJcFvCxJg7KkD7yNq6dc6FXecelmpqwyZOoA

PNWM „Eksperyment Wymiana 2023”

Co może ułatwić młodym ludziom poruszanie się
w stale zmieniającym się świecie pełnym nowych
technologii? Wiedza z zakresu STEM, twórcze
i krytyczne myślenie oraz międzynarodowe
doświadczenia! Swobodne poruszanie się w cyfrowej
rzeczywistości i nauka poprzez dociekanie
i odkrywanie pozwalają młodzieży lepiej zrozumieć
współczesny świat i kształtować przyszłość. Program
Eksperyment Wymiana zachęca młodych ludzi, aby
wspólnie, podczas spotkań międzynarodowych,
kreatywnie zajęli się zagadnieniami z zakresu nauk
przyrodniczych, matematycznych lub technicznych.

Banner powitalny

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Gromniku otrzymała dofinansowanie do projektu STEAM

pt. „Co mają wspólnego porosty z jazdą na rowerze?

Uczniowie z klasy 7a, wspólnie z młodzieżą ze szkoły katolickiej z Mainz, będą badać jakość powietrza bioindykatorami, a także podejmować działania na rzecz ochrony przyrody.

Nasi Goście zwiedzą także okolicę m.in. Gromnik, Ciężkowice, Kraków.

Zachęcamy dośledzenia naszych działań TUTAJ.

Wysokość dofinansowania z PNWM wynosi: