google-site-verification=S1Y8kZyNJcFvCxJg7KkD7yNq6dc6FXecelmpqwyZOoA

Regulamin

Regulamin Amatorskiej Ligi Futsalu – Gromnik 2016/2017

 CEL

 • Popularyzacja halowej piłki nożnej w środowisku;
 • Propagowanie zdrowego stylu życia przez sport i rekreację.

ORGANIZATORZY

 • Zespół Szkół w Gromniku;
 • Uczniowski Klub Sportowy „Grom”Gromnik.

TERMIN I MIEJSCE

Rozgrywki Amatorskiej Ligi Futsalu odbywać się będą w grudniu 2016 r. i w styczniu 2017 r. (ilość kolejek uzależniona jest od ilości drużyn).  Każda kolejka ligi rozpoczyna się w piątki o godzinie 18:45 w Hali Sportowej w Gromniku przy ul. Witosa 4.

UCZESTNICTWO

Uczestnikami turnieju są drużyny piłkarskie zgłoszone do rozgrywek, w których skład mogą wchodzić zawodnicy powyżej 16 roku życia. Składy zgłoszonych drużyn należy przedłożyć organizatorom najpóźniej w dniu rozpoczęcia rozgrywek. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemne zgody rodziców lub opiekunów na udział w rozgrywkach, oraz posiadać pełnoletniego opiekuna wyznaczonego na poszczególne mecze. Zawodnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie, w przypadku ich braku grają na własna odpowiedzialność. Zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek muszą posiadać ubezpieczenie zdrowotne na czas Ligi. Drużyna ma prawo zgłosić nowego zawodnika nie później niż przed rozpoczęciem trzeciej kolejki spotkań. Zgłoszeni zawodnicy nie mogą zmieniać przynależności podczas rozgrywek.

SYSTEM ROZGRYWEK

Rozgrywki odbywać się będą systemem „każdy z każdym” w dwóch rundach, tj. mecz i rewanż.  Za zwycięstwo przyznaje się 3 punkty, za remis 1 punkt, za porażkę 0 punktów.

O końcowej klasyfikacji decyduje kolejno:

 1. Liczba zdobytych punktów;
 2. Bezpośredni wynik pomiędzy zainteresowanymi – w przypadku trzech drużyn „mała tabela”;
 3. Bilans bramek;
 4. Większa liczba zdobytych bramek.

Rozgrywki prowadzone zgodnie z przepisami halowej piłki nożnej PZPN.

SPRAWY DYSCYPLINARNE

W każdym z turniejów stosuje się kary dyscyplinarne w formie wykluczenia na 2 minuty. Zawodnik ukarany drugim wykluczeniem w meczu otrzymuje czerwoną kartkę i zostaje zdyskwalifikowany do końca meczu. Po upływie 2 minut na jego miejsce może być wprowadzony inny zawodnik.

NAGRODY

Najlepsze trzy drużyny otrzymają pamiątkowe puchary, przewidziane są nagrody indywidualne

SPRAWY FINANSOWE

 • Uczestnicy wnoszą wpisowe w kwocie 200 zł. od zespołu.
 • Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.
 • Koszty dojazdu oraz ubezpieczenia uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie oraz jego interpretację.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności z skutki nieszczęśliwych wypadków zaistniałych podczas rozgrywek.
 • Za stan zdrowia zawodników przystępujących do poszczególnych meczów odpowiadają kierownicy drużyn.
 • Organizatorzy nie zapewniają piłek na rozgrzewkę przed spotkaniami.