google-site-verification=S1Y8kZyNJcFvCxJg7KkD7yNq6dc6FXecelmpqwyZOoA

Rekrutacja do I klasy SP na rok 2021/2022.

Dyrektor Zespołu Szkół w Gromniku ogłasza nabór uczniów do klasy I Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gromniku na rok szkolny 2021/2022.

Poniżej znajdują się niezbędne dokumenty rekrutacyjne, które dostępne są także przy wejściu do szkoły.

Wypełnione podania prosimy składać zgodnie z załączonym harmonogramem, do pojemnika przy wejściu do budynku. Uprzejmie prosimy o składanie dokumentów w kopercie, koszulce lub spiętych w inny sposób.

Do dokumentów należy dołączyć 1 legitymacyjne zdjęcie.

Harmonogram

Zgłoszenie do klasy I publicznej szkoły podstawowej

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy I publicznej szkoły podstawowej