google-site-verification=S1Y8kZyNJcFvCxJg7KkD7yNq6dc6FXecelmpqwyZOoA

Rekrutacja POWER dla uczniów – ważne informacje.

W związku z przesunięciem daty rozpoczęcia programu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” zmianie uległ jego regulamin. Prosimy wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z nim.

Zapraszamy uczniów, którzy złożyli swoje podania do sekretariatu, o przybycie na rozmowę kwalifikacyjną.

Odbędzie się ona 06.09.2019 r. o godzinie 14:30 w Zespole Szkół w Gromniku.

Rozmowa po polsku dotyczyć będzie m.in. takich zagadnień jak:

  • ochrona przyrody i środowiska
  • postawa człowieka wobec wykorzystywania dóbr naturalnych
  • ekosystem – czym jest, jak jest zbudowany
  • porosty jako organizmy wskaźnikowe
  • odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrody

Rozmowa po angielsku:

  • autoprezentacja
  • zainteresowania
  • jak dbam o Ziemię

W razie pytań prosimy o kontakt z nauczycielami uczestniczącymi w projekcie.

02.09.2019 r. w sekretariacie szkoły należy odebrać dodatkowe dokumenty aplikacyjne, wypełnić je i złożyć do 06.09.2019 r.