google-site-verification=S1Y8kZyNJcFvCxJg7KkD7yNq6dc6FXecelmpqwyZOoA

Sprawozdanie z wyjazdu na Maltę w ramach realizacji programu Erasmus +

,,Z głową w chmurze – cyfryzacja drogą do innowacyjnej edukacji.’’

W dniach 04.07.2022r. – 15.07.2022r. wraz z dwoma nauczycielkami (Anną Cudek i Anną Dębosz- Gorczycą) Szkoły Podstawowej w Gromniku uczestniczyłam w dwutygodniowym kursie językowym w ramach programu Erasmus +. Celem wyjazdu była nauka języka angielskiego, którego znajomość w dzisiejszych czasach jest nieodzowna.

Wylot na Maltę miał miejsce w dniu 01 lipca br. z lotniska w Pyrzowicach. Po ponad dwugodzinnym locie ukazał się piękny widok wysp Gozo, Comino i Malty widzianych z lotu ptaka. Szkoła językowa, do której byłyśmy zgłoszone zapewniała przewóz z lotniska do miejsca zakwaterowania- Hotel „Topaz” w którym mieszkałyśmy i Alpha Shool of Anglish mieszczą się w miejscowości Saint Paul’s Bay na północnym wybrzeżu Malty. Alpha School of English to szkoła języka angielskiego dla obcokrajowców licencjonowana przez Ministerstwo Edukacji i Ministerstwo Turystyki Republiki Malty. Szkoła prowadzi zajęcia z języka angielskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych z różnych zakątków świata.

W wolny weekend poprzedzający tydzień wypełniony nauką spędziłyśmy na poznawaniu miasta, wizycie w Narodowym Akwarium Maltańskim i pierwszych kąpielach słonecznych i morskich.

Od poniedziałku (04.07.2022r.) rozpoczęłyśmy kurs językowy- zajęcia odbywały się w grupach 6 osobowych- byli to nauczyciele z Polski, Węgier i Czech. Każdy dzień nauki składał się z dwóch bloków podzielonych przerwą w godz. 9.00-13.30. Kurs obejmował łącznie 40 godzin- rozwijaliśmy szczególnie umiejętności komunikacji, wzbogacaliśmy słownictwo i doskonaliliśmy gramatykę W ramach szkolenia kulturalnego szkoła zorganizowała 2 wycieczki- zwiedziliśmy stolicę Malty Vallettę, oraz „Miasto Ciszy”– Mdinę dawną stolicę, przepiękne klimatyczne miejsce.

Po zajęciach, w wolnym czasie odbyłyśmy rejs statkiem na wyspy Comino i Gozo. Na Gozo zwiedzałyśmy jej stolicę Viktorię z przepiękną Cytadelą, której początki sięgają późnego średniowiecza. Odwiedzałyśmy także polecane w przewodnikach miejsca takie jak: wioska rybacka Marsaxlokk, maltańskie plaże – Blue Lagoon, Golden Beach czy Riviera Bay oraz Sliemę- współcześnie stosunkowo nowoczesne miasto z częściowo zachowaną starszą zabudową. Odwiedziłyśmy też po raz drugi zarówno Vallettę jak i Mdinę- to miejsca na Malcie, do których chętnie się wraca, by ciągle odkrywać nowe zakątki i chłonąć atmosferę tych miast.

Trzeba przyznać, że te dwa tygodnie na Malcie przyniosły niezapomnianą ilość wrażeń oraz umiejętności, które będzie można wykorzystać podczas pracy w szkole. Przyjazna atmosfera w szkole językowej zachęca do kolejnych odwiedzin i zdobywania tam wiedzy i następnych certyfikatów.

                                                                                               Wiesława Cudek

Erasmus + exchange programme – ,,Z głową w chmurze – cyfryzacja drogą do innowacyjnej edukacji.’’ Report from Malta.

I participated in a two-week language course that took place from July 4 till July 15; two other teachers form the primary school in Gromnik, Anna Cudek and Anna Dębosz-Gorcyzca, were with me. The course was a part of the Erasmus + exchange programme.The main aim of the course was the enhancement of our language skills as, nowadays, speaking English is a mandatory competence.

The flight to Malta took place on July 1 from the Pyrzowice airport. After a two-hour flight we saw a beautiful birdview of the Gozo, Comino and Malta islands. The language school that offered the course also sent the taxi to pick us up from the airport. We were staying at the Topaz Hotel. The hotel along with our school, Alpha School of English, are located in Saint Paul’s Bay. Alpha School of English is an educational institution accredited by the Maltese Ministry of Education and Ministry of Tourism. The school offers English classes for children, teenagers and adults from all over the world.

Before the first week of classes started, we spent the weekend on exploring the city. We visited the National Aquarium, sunbathed and swam a little bit.

We started the language course on Monday, July 4. The groups consisted of 6 people. The teachers taking part in the course came form Poland, Hungary and the Czech Republic. Each day our classes were divided into two blocks, one from 8.30 till 10.00, half an hour break, and one from 10.30 till 13.00. The course spanned 40 hours and was mainly focused on communication skills, vocabulary and grammar. As far as culture training is concerned, the school organized two trips – to Valetta (the capital) and Mdina, the “Silent City” (the old capital, a beautiful, atmospheric place).

After the classes, in our free time we took a boat cruise to Gozo and Comino islands. In Gozo, we visited the capital city, Victoria, and its beautiful Citadel built in the Middle Ages. We also followed the recommendations from guide books and visited the fishing village of Marsaxlokk, Maltese beaches, Blue Lagoon, Golden Beach and Riviera Bay and we went to Sliema – a relatively modern city with a partially preserved older, traditional architecture. We visited Valetta and Mdina again – these are places that you want to go back to as every time you can discover something new and enjoy the vibe of these unique cities.

It is undeniable that the two weeks we spent in Malta brought us a host of new experiences and skills which we can use in our classes back at school. The friendly atmosphere of Alpha School of English makes us want to go there again to gain more knowledge and get new certificates.

                                                                                               Wiesława Cudek