google-site-verification=S1Y8kZyNJcFvCxJg7KkD7yNq6dc6FXecelmpqwyZOoA

Strażacy w przedszkolu

Dnia 5 maja w naszym przedszkolu gościliśmy funkcjonariuszy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gromniku. Goście w ciekawy sposób przybliżyli przedszkolakom specyfikę pracy strażaka, jednocześnie prezentując strój i podręczny sprzęt. W trakcie spotkania dzieci dowiedziały się, że praca strażaka nie polega tylko na gaszeniu pożarów, ale również na udzielaniu pomocy podczas wypadków samochodowych oraz asyście podczas różnych akcji. Strażacy zapoznali przedszkolaków z sytuacjami, w których należy wezwać straż pożarną, z zasadami prawidłowego zachowania się podczas pożaru oraz przypomnieli numery alarmowe do straży, policji i na pogotowie. Dzieci z bliska mogły podziwiać wóz strażacki, wyposażenie jakim dysponują strażacy podczas swojej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy. Z zaciekawieniem oglądały węże, prądownice i inne elementy wyposażenia wozu.  Wizyta strażaków utrwaliła wiedzę przedszkolaków z zakresu bezpieczeństwa oraz zachęciła najmłodszych do służby w straży pożarnej. Z całego serca dziękujemy przedstawicielom straży za przybycie i poświęcenie nam swojego cennego czasu!