google-site-verification=S1Y8kZyNJcFvCxJg7KkD7yNq6dc6FXecelmpqwyZOoA

Święto Konstytucji 3 Maja

Święto Konstytucji 3 Maja, jak wskazuje sama nazwa święta, przypada na majówkę, tj. 3 maja. Jest to święto państwowe, ustawowo uznane za dzień wolny od pracy. Obchody związane ze świętem nawiązują do wydarzeń z 1791 roku w Warszawie, kiedy to podpisano pierwszą w Europie i drugą na świecie Konstytucję.

Ustawę zasadniczą podpisał ostatni król Polski Stanisław August Poniatowski, który w tym czasie rządził naszym krajem. Święto Konstytucji 3 Maja, zaraz po 11 listopada, jest jednym z najważniejszych świąt państwowych Polski. Dzień ten upamiętnia duże zmiany dotyczące kwestii władzy w państwie, oświaty i religii.

Konstytucja 3 Maja wprowadziła korzystne zmiany dla narodu i mimo że obowiązywała tylko przez 14 miesięcy, jej kluczowe założenia dawały nadzieję Polakom na odbudowę nowoczesnego, zreformowanego państwa bez poddaństwa chłopów, bez liberum veto, bez wolnej elekcji, z zastosowaniem zasad trójpodziału władzy.

Uczniowie klas siódmych naszej szkoły przedstawili to ważne wydarzenie podczas akademii, która odbyła się 28 kwietnia 2023 r. Uroczystą akademię swoim pięknym śpiewem uświetniły uczennice z klasy IIb i IIIb oraz stała grupa młodych talentów.

                                                                                                                                                                                                                                                 J.Ł.