google-site-verification=S1Y8kZyNJcFvCxJg7KkD7yNq6dc6FXecelmpqwyZOoA

SZKOLNY KONKURS NA NAJCIEKAWSZĄ GAZETKĘ KLASOWĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

REGULAMIN KONKURSU

CELE KONKURSU

Celami Konkursu są:

1) popularyzowanie i utrwalanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród dzieci

i młodzieży;

2) promowanie właściwych postaw oraz kształtowanie kultury bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

3) kreatywne uczestnictwo dzieci i młodzieży w wydarzeniach związanych z promowaniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

4) rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci i młodzieży;

5) promowanie osiągnięć dzieci i młodzieży.

NAGRODA

W konkursie przewidziano dyplomy oraz nagrodę dla klasy, która przygotuje najciekawszą gazetkę w swojej klasie.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Tematyka gazetki powinna być ściśle związana z tematem i celami Konkursu.

TERMIN

Termin wykonania gazetki do 13 października. Jury ocenę rozpocznie ocenę 16  października!!

Podczas oceniania Jury będzie brało pod uwagę: wartość merytoryczną gazetki- zgodność z tematem i celami konkursu oraz pomysłowość i estetykę wykonania.