google-site-verification=S1Y8kZyNJcFvCxJg7KkD7yNq6dc6FXecelmpqwyZOoA

„Szlakiem Pamięci” 2017

W sobotę 28 października 2017 r. odbędzie się tradycyjny rajd „Szlakiem Pamięci”. I część to porządkowanie cmentarzy wojennych w gminie Gromnik, a II – w szkole – Przegląd Pieśni Patriotycznych. Zajęcia, o których mowa wyżej odbędą się za 4 maja 2018 r.

Harmonogram rajdu:

Cmentarz nr 145 (na cmentarzu parafialnym) w Gromniku.

Klasa: 6a, 6b

Opieka: B. Chmiel, K. Zagórska, ks. P. Obrzut

Godz. 8.00 – 9.00 zajęcia z wychowawcami w szkole

Godz. 9.00 – 10.30 wyjście na cmentarz, porządkowanie mogił, powrót, posiłek

Godz. 10.30 rozpoczęcie Festiwalu Pieśni Patriotycznych

Cmentarz nr 146 (ulica Pogórze) w Gromniku.

Klasa: 5a, 5b

Opieka: A. Karcińska, E. Sokół, A. Smagacz

Godz. 8.00 – 9.00 zajęcia z wychowawcami w szkole

Godz. 9.00 – 10.30 wyjście na cmentarz, porządkowanie mogił, powrót, posiłek

Godz. 10.30 rozpoczęcie Festiwalu Pieśni Patriotycznych

Cmentarz przy starym kościele.

Klasy: 4a, 4b, 4c

Opieka: A. Gańczarczyk, E. Białkowska, W. Cudek

Godz. 8.00 – 9.00 zajęcia z wychowawcami w szkole

Godz. 9.00 – 10.30 wyjście na cmentarz, porządkowanie mogił, powrót, posiłek

Godz. 10.30 rozpoczęcie Festiwalu Pieśni Patriotycznych

Cmentarz nr 147 w Golance.

Uczniowie z Golanki z klas VI, VII, II GP i III GP

Opieka: E. Cudek, M. Łuszcz

Godz. 8.00 zbiórka koło szkoły w Golance

Godz. 8.00 – 10.30 przejście na cmentarz, porządkowanie mogił, powrót, posiłek

Godz. 10.30 rozpoczęcie Festiwalu Pieśni Patriotycznych

Cmentarz nr 148 w Chojniku.

Uczniowie klas drugich gimnazjum z Gromnika

Opieka: L. Biesek, A. Dębosz – Gorczyca, M. Miłkowska, A. Styrkowiec

Godz. 8.00 zbiórka w szkole

Godz. 8.00 – 10.30 przejście na cmentarz, porządkowanie mogił, powrót, posiłek

Godz. 10.30 rozpoczęcie Festiwalu Pieśni Patriotycznych

Cmentarz nr 183 w Siemiechowie (Kamionka).

Uczniowie klas siódmych z Gromnika

Opieka: D. Sowa, A. Karplewicz, J. Łyżwa

Godz. 8.00 zbiórka w szkole

Godz. 8.00 – 10.30 przejście na cmentarz, porządkowanie mogił, powrót, posiłek

Godz. 10.30 rozpoczęcie Festiwalu Pieśni Patriotycznych

Cmentarz nr 115 w Rzepienniku.

Uczniowie z Rzepiennika Marciszewskiego

Opieka: A. Cudek, J. Gawełczyk

Godz. 8.00 zbiórka koło szkoły w Rzepienniku Marciszewskim

Godz. 8.00 – 10.30 przejście na cmentarz, porządkowanie mogił, powrót, posiłek

Godz. 10.30 rozpoczęcie Festiwalu Pieśni Patriotycznych

Cmentarz nr 184 w Brzozowej.

Uczniowie z Policht

Opieka: M. Morys, M. Polak

Godz. 7.30 zbiórka koło Domu Ludowego i zejście do Brzozowej

Uczniowie z Brzozowej

Opieka: P. Kubicz, P. Kafel

Godz. 8.00 zbiórka koło szkoły w Brzozowej (dołączenie grupy z Policht)

Godz. 8.00 – 10.30 przejście na cmentarz, porządkowanie mogił, powrót, posiłek

Godz. 10.30 rozpoczęcie Festiwalu Pieśni Patriotycznych

Cmentarz nr 181, Zalesie.

Uczniowie klas trzecich gimnazjum z Gromnika

Opieka: E. Wajda, A. Stachoń, H. Kras

Godz. 8.00 zbiórka w szkole

Godz. 8.00 – 10.30 przejście na cmentarz, porządkowanie mogił, powrót, posiłek

Godz. 10.30 rozpoczęcie Festiwalu Pieśni Patriotycznych

 

 

Opieka na świetlicy: A. Laska, Z. Caba