google-site-verification=S1Y8kZyNJcFvCxJg7KkD7yNq6dc6FXecelmpqwyZOoA

Warunki ubezpieczenia – przedszkole

Ogólne warunki ubezpieczenia dzieci w przedszkolu

Ubezpieczenie obejmuje uczniów uprawiających dyscypliny sportowe.

Składka 22 zł

 1. Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku – 10000 zł
 2. Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki 150 % SU – 15000 zł
 3. Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych do 30% SU – 3000 zł
 4. Zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych do 30% SU – 3000 zł
 5. Z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki 1% SU – 100 zł
 6. Jednorazowe świadczenie z tytułu zdiagnozowania sepsy 10% SU – 1000 zł
 7. Śmierć rodzica Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 10% SU – 1000 zł
 8. Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa, pokąsania, ukąszenia, użądlenia 1% SU – 100 zł
 9. Trwałe inwalidztwo częściowe – zgodnie z tabelą nr 4 OWU
 10. Złamanie kości, zwichnięcia lub skręcenia stawów – zgodnie z tabelą nr 5 OWU
 11. Nagłe zatrucie gazami, bądź z tytułu porażenia prądem lub piorunem 5% SU- 500 zł
 12. Uszkodzenia ciała w NNW, wymagające interwencji lekarskiej w placówce medycznej i minimum dwóch wizyt kontrolnych 1 % SU – 100 zł
 13. Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego – 3000 zł
 14. Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku – 2000 zł (20 zł/dzień)
 15. Pobyt w szpitalu w wyniku choroby – 2000 zł (20 zł/dzień)
 16. Koszty leczenia na skutek NW (podlimit na rehabilitację 500 zł) – 2500 zł