google-site-verification=S1Y8kZyNJcFvCxJg7KkD7yNq6dc6FXecelmpqwyZOoA

Wyniki ogólnopolskiego konkursu ekologicznego

Uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez fundację Chlorofil pt. „MISTRZ RECYKLINGU MAKS PORZĄDKUJE ODPADY”.

Konkurs miał na celu kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych zmierzających do selektywnej zbiórki, odzysku i recyklingu odpadów ze szczególnym uwzględnieniem odpadów opakowaniowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zmagania zespołów z całej Polski odbywały się na różnych płaszczyznach: quiz wiedzy, prace artystyczne, multimedialne, gry online.

NAGRODY

Nagroda indywidualna dla twórców:

Nagrodę indywidualną przyznano dwóm uczennicom (Julia Wójcik oraz Teresa Gucwa z klasy 5b)  ze Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Gromniku, ul. W. Witosa 4, 33- 180 Gromnik, woj. Małopolskie za samo jeżdżący samochód – zabawkę z recyklingu na kółkach z nakrętek polietylenowych wykonany w bardzo prosty i mądry sposób z następujących przedmiotów: opakowania wielo materiałowego po soku, wiatraka wyciętego z butelki PET oraz z małego silniczka po innej zużytej zabawce na baterie.

 

Wyniki I Ogólnopolskiej Rozgrywki Ligi Elektrorecyklingu:

Na TRZECIM miejscu znalazła się: Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Gromniku, ul. W. Witosa 4, 33-180 Gromnik, woj. małopolskie, z wynikiem 1 145 887 punktów.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

Dziękujemy za wsparcie i wytrwałość w grze „Liga Elektrorecyklingu” wszystkim zaangażowanym uczniom naszej szkoły.