google-site-verification=S1Y8kZyNJcFvCxJg7KkD7yNq6dc6FXecelmpqwyZOoA

Zajęcia z projektowania 3D w klasie 7a i 6b

Wysoka wartość edukacyjna

Projektując w trójwymiarze uczniowie muszą poznać wirtualne środowisko pracy i nauczyć się korzystać z jego licznych funkcji. Projektowanie zawiera elementy matematyki, rozwija wyobraźnię przestrzenną. Połączenie projektowania i druku 3D pomaga poznać różnice między projektem cyfrowym a rzeczywistym wydrukiem, a także ograniczenia technologiczne samej drukarki 3D. Jest to wyjątkowa okazja dla ucznia, żeby skonfrontować swoją nowatorską wizję z rzeczywistością.

Cele:

Rozwijanie kompetencji przyszłości.

Kompetencje przyszłości są ważne, zwłaszcza dla uczniów. Trudno przewidzieć dokładnie jakie kwalifikacje będą pożądane na rynku pracy za kilkanaście lat. Podczas zajęć projektowania 3D uczniowie nabywają umiejętności praktyczne i pożądane na rynku pracy na całym świecie. Poznają podstawy projektowania trójwymiarowego, wykorzystują zdolności z różnych dziedzin naraz, pracują w wirtualnym środowisku i rozwiązują złożone problemy. Rozwijają samodzielność, myślenie abstrakcyjne i krytyczne, a oprócz tego mają okazję eksperymentować i wyciągać logiczne wnioski.

Wsparcie kreatywności

Coraz bardziej doceniamy nieszablonowe myślenie, ale rozwijanie tej umiejętności w szkole wcale nie jest proste. Aby rozwijać kreatywność, trzeba aktywnie tworzyć modele fizyczne.