google-site-verification=S1Y8kZyNJcFvCxJg7KkD7yNq6dc6FXecelmpqwyZOoA

Zajęcia z robotem GeniBot w przedszkolu

Dnia 20 kwietnia w grupie IV, V i VI odbyły się zajęcia pt. „Dbamy o przyrodę, dbamy o siebie- praca w grupach”. Zajęcia prowadzone były przez nauczyciela naszej szkoły, panią Halinę Kras. Dzieci podczas spotkania zapoznały się z robotem GeniBot oraz próbowały go kodować, by ten przebył określoną trasę na specjalnej macie do kodowania. Pani przekazała dzieciom najważniejsze zasady pracy z robotem edukacyjnym, co zaowocowało dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem w powierzone zadania. Zajęcia te z pewnością wpłynęły na rozwijanie logicznego myślenia, przewidywania, wnioskowania, planowania i dostrzegania zależności.