google-site-verification=S1Y8kZyNJcFvCxJg7KkD7yNq6dc6FXecelmpqwyZOoA

Badam, mierzę i wiem!

2 października 2017r. odbyły się zajęcia terenowe dla uczniów z klas II a, II b i II c gimnazjum. Ćwiczenia odbyły się na boisku asfaltowym naszej szkoły (przy dawnym ogródku geograficznym). Za organizację i przebieg zajęć odpowiedzialna była nauczycielka geografii – L. Biesek.

Przez 4 godz. lekcyjne, uczniowie, pracując w grupach doskonalili następujące umiejętności:

  1. orientowanie mapy topograficznej Gromnika w skali 1 : 10 000 z użyciem busoli,
  2. wyznaczanie azymutu geograficznego,
  3. wykorzystanie gnomonu do ustalenia kierunków geograficznych oraz pomiaru wysokości Słońca w południe słoneczne,
  4. stosowanie niwelatora.

Młodzież korzystała z wcześniej przygotowanych instrukcji i  kart pracy. Zaplanowane lekcje w terenie służyły także realizacji celów wychowawczych. Najważniejsze z nich to: kształtowanie współpracy w grupie, zwrócenie uwagi na najbliższe uczniom otoczenie, motywowanie do samodzielnej pracy oraz ukazywanie walorów przebywania na świeżym powietrzu.

W realizacji założeń zajęć w terenie pomocne okazały się: mapa topograficzna Gromnika, gnomon, taśma miernicza, niwelator szkolny, busole, przybory do rysowania oraz karty pracy z instrukcjami. W podsumowaniu zajęć dokonano : oceny poprawności i staranności wykonanych przez uczniów zadań, a także porównano wyniki uzyskane przez poszczególne grupy.

Druga część spotkania przebiegała w luźnej atmosferze przy grillowanej kiełbasie i pieczonym chlebie. Gimnazjaliści wspólnie z wychowawcami (L. Biesek, M. Łuszcz, P. Kubicz) pożegnali lato i naładowali się pozytywną energią na rok szkolny 2017/2018.

 

Do następnych zajęć integrujących uczniów!

 L.Biesek