google-site-verification=S1Y8kZyNJcFvCxJg7KkD7yNq6dc6FXecelmpqwyZOoA

Baza materiałów

Nauczycielki języka angielskiego i niemieckiego z Zespołu Szkół w Gromniku uczestniczyły w projekcie unijnym „Poszerzanie horyzontów z Erasmusem+”.  W ramach projektu odbyły szkolenia metodyczno-językowe, które pomogły im podnieść umiejętności językowe oraz poszerzyć wiedzę z zakresu najnowszych metod i technik nauczania języka obcego.

Dobrze wykształcony nauczyciel filolog to gwarancja wysokiego poziomu nauczania języków obcych. Językowiec, który sam poznał realia kraju nauczanego języka, może to przekazać swoim uczniom na płaszczyźnie szkolnej i wzbudzić większe zainteresowanie kulturą i tradycją danego kraju. Poznanie odmienności uczy otwartości, tolerancji wobec innych kultur i narodów, sprzyja rozwijaniu akceptacji i poczucia Wspólnoty Europejskiej.

Nasze nauczycielki powróciły do Polski z optymizmem i energią do dalszej pracy. Uważają, że zdobyta wiedza powinna służyć jak najlepiej uczniom, dlatego też  opracowały bazę materiałów dydaktycznych, która pozwoli innym nauczycielom skorzystać z ich doświadczeń i zdobytej wiedzy. Dzięki temu pakietowi zajęcia staną się bardziej atrakcyjne i motywujące dla ucznia.  Baza materiałów jest dostępna w bibliotece szkolnej dla osób spoza szkoły.

 

Małgorzata Starzyk

                                                                                                          Koordynator projektu