google-site-verification=S1Y8kZyNJcFvCxJg7KkD7yNq6dc6FXecelmpqwyZOoA

Relacje uczestników

  • Poszerzanie horyzontów z Erasmusem Plus

    Zespół Szkół w Gromniku jest największą placówką oświatową w gminie Gromnik. Obejmuje ona przedszkole, szkołę podstawową oraz gimnazjum, do których uczęszcza ponad 600 uczniów. Zatrudnia wykwalifikowaną kadrę, składającą się z 58 pedagogów, którzy podejmują wiele działań na rzecz ciągłego podnoszenia poziomu efektywności nauczania. Zdecydowana większość nauczycieli to ludzie młodzi, uczestniczący chętnie w różnych formach doskonalenia i nieobawiający się nowych wyzwań. Większość z nich poświęca swój prywatny czas na organizację dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży, rozwijając  w ten sposób ich zainteresowania. Są to m.in. zajęcia sportowe, plastyczne, muzyczne, a także koła przedmiotowe. Kilku nauczycieli uczestniczyło w szkoleniach zagranicznych w ramach programu Comenius oraz kursach organizowanych przez Instytut Goethego (Niemcy). Po odbytych…

  • Odkrywanie Bonn z Erasmusem+

    W ramach projektu Poszerzanie horyzontów z Erasmusem+, który jest realizowany przez Zespół Szkół w Gromniku uczestniczyłam w dwutygodniowym seminarium  metodyczno – dydaktycznym dla nauczycieli języka  niemieckiego. Szkolenie odbywało się na przełomie lipca i sierpnia w  Instytucie Goethego w Bonn. Zajęcia prowadzone były przez dwie bardzo kompetentne panie i trwały od poniedziałku do piątku  w godzinach od 9:00 do 17:30 z przerwami na obiad i kawę. Wszyscy byliśmy zakwaterowani w hotelu CJD Bonn, gdzie mogliśmy korzystać codziennie z obfitego bufetu śniadaniowego. Moja grupa liczyła 25 uczestników z 19 krajów świata takich jak:  Wybrzeże Kości Słoniowej (4 osoby), Turcja (3 osoby), Maroko (2 osoby), Togo, Senegal, Nigeria, Tunezja, Madagaskar, Palestyna, Mołdawia, Indie, USA,…