google-site-verification=S1Y8kZyNJcFvCxJg7KkD7yNq6dc6FXecelmpqwyZOoA

CLIL w naszej szkole

27 października 2016r.  pani Patrycja Kubicz oraz pani Janina Łyżwa przeprowadziły warsztaty szkoleniowe  z metodologii nauczania w systemie CLIL. Obie nauczycielki odbyły szkolenie CLIL Methodology in Practice w Richard Language College w Bournemouth.

Zintegrowane nauczanie języka i przedmiotu CLIL (Content and Language Integrated Learning)  to nowoczesna metoda nauczania, integrująca treści zawarte w podstawie programowej języków obcych, przedmiotów ogólnokształcących oraz zawodowych. Głównym założeniem tej metody jest zdobywanie nowej wiedzy i jednoczesne obcowanie z językiem obcym, uczenie się i używanie go. Przy wyborze podejścia metodycznego należy kierować się specyfiką nauczanego przedmiotu i pod tym kątem przygotowywać odpowiednie ćwiczenia.

Obie panie wyjaśniły  tą metodę, wskazały korzyści z nauczania w systemie CLIL, objaśniły  różnice pomiędzy nauczaniem dwujęzycznym a tradycyjną lekcją języka obcego oraz rolę nauczyciela. Nauczycielki przygotowały również listę przydatnych zwrotów oraz adresy stron poświęconych nauczaniu CLIL. Następnie zaprezentowały przykłady ćwiczeń z matematyki i biologii z elementami języka angielskiego.

6 nauczycieli z naszej szkoły prowadzi od września 2016r. zajęcia z wychowania fizycznego, matematyki, historii oraz biologii metodą CLIL.

 

Małgorzata Starzyk

Koordynator projektu