google-site-verification=S1Y8kZyNJcFvCxJg7KkD7yNq6dc6FXecelmpqwyZOoA

Dokumenty Szkoły Podstawowej

Program wychowawczo – profilaktyczny

Roczny Plan Rozwoju Szkoły

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych

Program Doradztwa Zawodowego