google-site-verification=S1Y8kZyNJcFvCxJg7KkD7yNq6dc6FXecelmpqwyZOoA

Egzamin językowy Goethe – Zertifikat A1 w naszej szkole

Dnia 6 czerwca odbył się w naszej szkole egzamin z języka niemieckiego na poziomie A1. Był on podsumowaniem zajęć innowacyjnych z tego języka mających na celu przygotowanie uczniów klas 8 do tego typu sprawdzianu. Uczestniczyło w nim 6 uczniów klasy 8 a i 5 z klasy 8 b. Egzamin sprawdzał wszystkie sprawności językowe: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie i został przeprowadzony przez egzaminatorki Instytutu Goethego w Krakowie. Wszyscy zdali egzamin uzyskując wyniki dobre i bardzo dobre. Wręczenie certyfikatów odbędzie się w dzień zakończenia roku szkolnego.

Gratulujemy!