google-site-verification=S1Y8kZyNJcFvCxJg7KkD7yNq6dc6FXecelmpqwyZOoA

Europass – Mobilność

Nauczyciele Zespołu Szkół w Gromniku, którzy uczestniczyli w projekcie „Poszerzanie horyzontów z Erasmusem+” otrzymali dokument Europass – Mobilność.

Europass – Mobilność jest oficjalnym dokumentem Unii Europejskiej służącym do opisu i dokumentowania wyjazdów edukacyjnych takich jak: praktyki zawodowe, staże, szkolenia oraz studia, odbywanych na terenie Europy w sposób zrozumiały nie tylko w kraju ojczystym, ale w całej Europie. Dokument ten poświadcza jakie czynności zawodowe wykonywaliśmy oraz jakie umiejętności nabyliśmy podczas wyjazdów zagranicznych. Jest on przeznaczony dla wszystkich osób, które odbyły europejską ścieżkę kształcenia zagranicą.

Europass – Mobilność może być wykorzystany:

  • do przygotowania kompletnego portfolio dokumentów związanych z karierą zawodową,
  • w celu udokumentowania kwalifikacji zdobytych w różnej formie (kształcenie formalne, szkolenia, staże i praktyki zagraniczne),
  • do samooceny i prezentacji kompetencji językowych,
  • przy poszukiwaniu pracy w kraju i za granicą,
  • przy przekwalifikowaniu się.

 

Małgorzata Starzyk

                                                                                                          Koordynator projektu