google-site-verification=S1Y8kZyNJcFvCxJg7KkD7yNq6dc6FXecelmpqwyZOoA

FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA OD 1 WRZEŚNIA 2020 ROKU

Drodzy Rodzice!

Od 1 września 2020 r. planujemy pracę przedszkola we wszystkich grupach z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Nasze Przedszkole jest czynne od godz. 7.00 do godz. 16.00. Czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony przez organ prowadzący to godziny 8.00 – 13.00

Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci zgodnie z zadeklarowanymi godzinami. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie podanych godzin.

Już teraz prosimy o zarezerwowanie większej ilości czasu w związku z wydłużonym czasem przyprowadzania i odbioru dziecka. Bardzo prosimy wszystkich rodziców o zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w naszym przedszkolu oraz wydrukowanie oświadczeń, podpisanie i złożenie  w pierwszym dniu obecności dziecka w przedszkolu.

Dzieci 3-letnie w dniu 1 września 2020 roku zapraszamy wraz z rodzicem zgodnie z informacją telefoniczną.

PROCEDURA POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W GROMNIKU W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19 (proszę kliknąć w poniższy link)

OŚWIADCZENIA  RODZICA (proszę kliknąć w poniższy link)

Zasady, które będą bezwzględnie obowiązywały całą społeczność przedszkolną:


1.Do przedszkola można przyprowadzać wyłącznie zdrowe dzieci bez objawów chorobowych (np. kaszel, katar, gorączka), w godzinach od 7.00 do najpóźniej – 8.45. Odbieranie dzieci będzie możliwe w godzinach 13.00-16.00 – zgodnie z deklaracją (szczegółowe informacje podane są w punkcie 16).
2.Rodzice wchodzą tylko do szatni przedszkola.
3.Podczas oczekiwania na wejście do szatni należy zachować dystans społeczny min. 1,5 m od innych rodziców, dzieci, pracowników.
4.Opiekunowie zabezpieczają się w maseczki przed wejściem do przedszkola, podczas odprowadzania dziecka i przebywając w budynku oraz dezynfekują ręce płynem lub zabezpieczają się w rękawiczki jednorazowe.
5. Rodzice powinni zaopatrzyć swoje dziecko – jeśli ukończyło 4. rok życia- w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
6.Należy pamiętać, aby nie przyprowadzać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
7.Rodzice nie przemieszczają się po budynku.
8.Przedszkolaki nie dezynfekują rąk, myją je bezpośrednio po wejściu na salę.
9.Dzieci odprowadzane są do sal przez pracowników przedszkola.
10.Dzieci nie przynoszą do przedszkola żadnych zabawek, biżuterii, plecaków, słodyczy, napojów.
11.Rodzice regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślają, że powinno unikać się dotykania dłońmi oczu, nosa i ust oraz często myć ręce wodą z mydłem. Należy również zwrócić uwagę, aby nie podawać ręki na powitanie.
12.Opiekunowie powinni zadbać o nauczenie dziecka i wymaganie od niego odpowiedniego sposobu zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Należy pamiętać, że dorośli również powinni stosować się do tego typu praktyk higienicznych, gdyż dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.
13.Od rodziców wymaga się wyrażenia zgody na pomiar temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność – w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
14. Rodzice zobowiązani są do tzw. „bycia pod telefonem” lub niezwłocznego oddzwonienia w przypadku nieodebranego połączenia z przedszkola.
15.Dzieci, które maja zgłoszony pobyt od 7.00 są przyprowadzane w godz. 7.00-8.00. natomiast dzieci, które mają zgłoszony pobyt od 8.00 przyprowadzane są od 8.00 do 8.45. Po tym przygotowujemy się do śniadania.                                                                                                               

16. Dzieci, które mają zgłoszony pobyt do 13.00 będą mogły być odbierane od 12.45 z szatni.   Przedszkolaki, które mają zgłoszony pobyt do 15.00 i 16.00 będą mogły być odbierane odpowiednio od 14.45 i  15.45 – będą przyprowadzane przez pracownika przedszkola pod szklane drzwi.

Co można zrobić, aby  ułatwić dziecku proces adaptacji?

• przed zaprowadzeniem dziecka do przedszkola opowiedzieć mu, czego może się spodziewać, czytać książeczki na ten temat, rozmawiać o jego wyobrażeniach;
• postarać się ułatwić dziecku funkcjonowanie w przedszkolu np. wybrać wygodne ubranie, wdrażać do samodzielności: poćwiczyć w domu zgłaszanie potrzeb fizjologicznych
i innych, pozwolić samodzielnie jeść czy korzystać z toalety;
• przygotować dziecko na to, że będzie odpoczywać w przedszkolu;
• powiedzieć dziecku, kiedy po nie przyjdziemy np. po obiedzie i dotrzymać danego słowa;
• stopniowo, wraz z rosnącą gotowością dziecka do pozostawania w przedszkolu przedłużać jego czas pobytu w placówce;
• rozmawiać z dzieckiem o jego uczuciach związanych z pobytem w przedszkolu, zarówno tych pozytywnych, jak i tych trudnych;
• wzmacniać dziecko, nie przekazywać obaw, nie wzbudzać niepokoju;
• w okresie adaptacji starać się nie wprowadzać dodatkowych dużych zmian w życiu rodziny.

WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA:

  • pantofle + worek na obuwie;
  • piórnik z wyposażeniem (kredki, pisaki – podstawowe kolory, ołówek, gumka do mazania, strugaczka, nożyczki);
  • teczka biurowa z gumką (podpisana imieniem i nazwiskiem dziecka);
  • szczoteczka, kubek i pasta do zębów – grupy: II, III, IV, V, VI;
  • zapasowe ubranie – grupa I i II
  • *Na pozostałą część wyprawki (farby, plastelinę, bloki, papier kolorowy, papier ksero, bibułę, kleje, art. dekoracyjne itp.) proponujemy składkę na potrzeby grupy w kwocie 5 zł co miesiąc.