google-site-verification=S1Y8kZyNJcFvCxJg7KkD7yNq6dc6FXecelmpqwyZOoA

Gmina Gromnik – folder

Nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego z Zespołu Szkół w Gromniku odbyli w ramach projektu „Poszerzanie horyzontów z Erasmusem+” szkolenia metodyczno – językowe w Richard Language College w Bournemouth oraz Instytucie Goethe w Bonn. Przebywanie przez dłuższy czas w środowisku anglojęzycznym i niemieckojęzycznym pozwoliło im  na poznanie i doświadczenie realiów, kultury, tradycji i obyczajów wybranego kraju. Po ukończonym szkoleniu, bogatsi o nowe doświadczenia i umiejętności językowe opracowali dla potrzeb gminy folder informacyjny w języku angielskim i niemieckim, promujący nasz region.
Projekt folderu wykonała pani Patrycja Kubicz, a informacje i zdjęcia otrzymaliśmy z Urzędu Gminy w Gromniku.

 

Małgorzata Starzyk

                                                                                                          Koordynator projektu