google-site-verification=S1Y8kZyNJcFvCxJg7KkD7yNq6dc6FXecelmpqwyZOoA

Gromnik – Porto: współpraca uczniów


Ponadnarodowa mobilność uczniów

Tytuł przedsięwzięcia: „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.”

Uczestnicy projektu: ZS w Gromniku oraz Colegio Paulo VI w Porto

Czas trwania: 1.09.2019 – 29.02.2020

Uzyskane dofinansowanie z UE: 63 915,00 PLN

Działania projektowe rozpoczęły się rekrutacją 10 uczniów. Uczestnicy niezwłocznie rozpoczęli przygotowania do spotkania z rówieśnikami w Porto. Brali udział m.in. w kursie języka angielskiego, przygotowaniu kulturowym,  ekologicznym bloku tematycznym oraz szkoleniu z zasad bezpieczeństwa.

Mobilność uczniów została poprzedzona wizytą przygotowawczą, w której wzięły udział dwie nauczycielki. Wizyta ta pozwoliła m.in.  na lepsze skoordynowanie planu działania pomiędzy szkołami z Gromnika i Porto.

Młodzież z Gromnika odbyła mobilność w dniach 13.10 – 19.10.2019. Działania projektowe miały miejsce w Colegio Paulo VI w Portugalii. W ciągu pięciu intensywnych dni uczniowie pracowali w grupach międzynarodowych, pochylając się nad problemami środowiska.

Komunikacja pomiędzy partnerami przedsięwzięcia odbywała się w języku angielskim, co przyczyniło się do rozwoju kompetencji językowych uczestników. Uczniowie stawiali sobie pytania o stan środowiska naturalnego oraz rolę, jaką powinien odegrać człowiek w celu jego ochrony.

Wypracowano wspólnie wiele różnych rozwiązań, stworzono ciekawe konstrukcje artystyczne oraz przeanalizowano ogromne ilości danych, które posłużyły w opracowaniu prezentacji multimedialnych i posterów.

Wartość edukacyjna przedsięwzięcia to nie tylko wzrost kompetencji kluczowych uczniów ale także poszerzenie horyzontów czy nauka tolerancji i otwartości.

W trakcie pobytu w Porto nie mogło zabraknąć pierwiastka związanego z kulturą, tradycją i obyczajami Portugalii. Każdego dnia młodzież miała okazję zwiedzać to historyczne miasto, kosztować regionalnych potraw lub po prostu podziwiać cudowne krajobrazy – czy to ze słynnego mostu Ludwika I, czy z poziomu rzeki Douro w trakcie rejsu statkiem.

Pobyt w Porto zaowocował międzynarodowymi znajomościami, wzrostem wiedzy ekologicznej, a także wymianą doświadczeń w grupie rówieśniczej.

Przedsięwzięcie trwa nadal – prowadzone są m.in. działania upowszechniające oraz promocyjne.

Jedno można stwierdzić na pewno – międzynarodowe projekty otwierają umysły i zmieniają życie.  

                                                                                                                              Koordynator projektu

Gromnik, 2019