google-site-verification=S1Y8kZyNJcFvCxJg7KkD7yNq6dc6FXecelmpqwyZOoA

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLAS I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W GROMNIKU NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do klas I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2024/2025 zobowiązani są do „Potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej” w formie pisemnej w terminie od 18 marca do 3 kwietnia 2024r. Brak potwierdzenia woli w w/w terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z przyjęcia ucznia do klasy I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2024/2025. Prosimy również o złożenie „Oświadczenia wyrażenia woli uczestnictwa dziecka w zajęciach religii”. Druki dostępne są w sekretariacie szkoły oraz na stronie zs.gromnik.pl. Wypełnione dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły.