google-site-verification=S1Y8kZyNJcFvCxJg7KkD7yNq6dc6FXecelmpqwyZOoA

Informacja dla rodziców przedszkolaków

   Szanowni Rodzice!

W związku z ogłoszonym zaostrzeniem zasad bezpieczeństwa dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 – od 29 marca do 11 kwietnia 2021 r. ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie naszego przedszkola.

Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Nauczycielki w ramach nauczania zdalnego będą prowadzić działania oparte na systematycznym zamieszczaniu materiałów edukacyjnych na stronie internetowej przedszkola.

Strony: 1 2