google-site-verification=S1Y8kZyNJcFvCxJg7KkD7yNq6dc6FXecelmpqwyZOoA

Jak być odpowiedzialnym uczestnikiem ruchu drogowego?

Trwa przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową uczniów klas czwartych. Jednym ze stałych punktów, jest spotkanie z przedstawicielem Ochotniczej Straży Pożarnej w Gromniku, zawodowo ratownikiem medycznym Panem Tomaszem Burnatem.

Podczas zajęć omówione zostały zagadnienia:

  1. zasady zachowania się podczas wypadku komunikacyjnego,
  2. wzywanie służb ratowniczych,
  3. zasady udzielania pomocy osobie poszkodowanej (w wypadku komunikacyjnym, osobie z padaczką, cukrzycą, krwotokiem z nosa, złamaniem),
  4. technika obsługi AED.

Uczniowie mieli wiele pytań, na które otrzymali wyczerpujące odpowiedzi, poparte przykładami z pracy zaproszonego Gościa. Największą popularnością cieszyły się zdjęcia z dyspozytorni nr 112 w Tarnowie i obsługa AED.

Bardzo dziękujemy za współpracę z OSP w Gromniku i ciekawą prelekcję.

Zapraszamy za rok!