google-site-verification=S1Y8kZyNJcFvCxJg7KkD7yNq6dc6FXecelmpqwyZOoA

Kolejny projekt ERASMUS+!!!

W Szkole Podstawowej im. W. Witosa w Gromniku jest obecnie realizowany kolejny projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Informacja ERASMUS+

Nasza szkoła zajęła wysokie miejsce w konkursie wniosków Erasmus+ i otrzymała dofinansowanie na szkolenia kadry. Dzięki temu nauczyciele wyjadą na Maltę i do Niemiec. Szkolenia dotyczyć będą doskonalenia umiejętności cyfrowych, metodycznych oraz językowych.

Zdobytą na szkoleniach wiedzę pedagodzy włączą w swój warsztat pracy. Nowoczesne metody nauczania i rozwój kompetencji kluczowych nauczycieli, pozytywnie wpłynie na system pracy z dziećmi i młodzieżą naszej placówki.

Plakat informacyjny