google-site-verification=S1Y8kZyNJcFvCxJg7KkD7yNq6dc6FXecelmpqwyZOoA

Konkurs Mistrz Instalingu

SZKOLNY KONKURS JĘZYKOWY ,,Mistrz INSTALINGU”

Regulamin

 1. Organizatorzy:

Organizatorem konkursu są nauczycielki języka angielskiego w Szkole Podstawowej im. W. Witosa w Gromniku.

2. Cele:

– motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego

– promowanie systematycznej pracy nad poszerzaniem słownictwa

– popularyzowanie skutecznych metod uczenia się słówek i zwrotów
– aktywizowanie uczniów w czasie pandemii i nauki zdalnej

3. Uczestnicy:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII, uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Gromniku, korzystających z witryny Insta.Ling (www.instaling.pl ) w ramach darmowego Programu Insta.Ling dla Szkół. Uczniowie nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów w związku z udziałem w konkursie.

4. Czas trwania konkursu:

Konkurs rozpoczyna się 01.03.2021r. i trwa do 30.04.2021r. (2 miesiące).

5. Zasady:

Zadanie konkursowe polega na opanowaniu jak największej liczby słówek w języku angielskim.

Nauczyciele języka angielskiego ustalają długość pojedynczej sesji na 20 słówek. Uczniowie uczą się słownictwa, wykonując sesje na platformie Insta.Ling.

System generuje raport, z którego wynika, ile słówek i w jakim stopniu opanowali użytkownicy w danym okresie. W raporcie uwzględniana jest zarówno systematyczna praca, jak i poprawność udzielanych odpowiedzi. Na potrzeby konkursu brane są pod uwagę słówka opanowane na poziomie bardzo dobrym (kolumna: bardzo dobrze przyswojone).

6. Wyniki

Ranking użytkowników z najlepszymi wynikami podawany jest do wiadomości uczniów na zakończenie każdego miesiąca konkursowego i na koniec konkursu (w ciągu dwóch tygodni od dnia zakończenia rywalizacji). Wyniki podawane są zgodnie z polityką prywatności obowiązującą w szkole.

7. Nagrody

W konkursie nagrodzone zostaną trzy osoby z najlepszymi wynikami.
Za zajęcie miejsc I-III przewidziane są nagrody rzeczowe i cząstkowa ocena celująca z języka angielskiego.

Zapraszamy!

M. Łuszcz

M. Morys

A. Białkowska