google-site-verification=S1Y8kZyNJcFvCxJg7KkD7yNq6dc6FXecelmpqwyZOoA

Nie śmiecimy, sprzątamy, zmieniamy

Uczniowie szkoły podstawowej w Gromniku wzięli udział w akcji Sprzątanie Świata 2019, która jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska.

Głównym celem tegorocznej Akcji było propagowanie przesłania „Nie śmiecimy, sprzątamy, zmieniamy” i edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

Podczas lekcji wychowawczych, geografii i chemii uczniowie poznawali działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling. Nawiązaliśmy współpracę z oddziałem gospodarki i ochrony środowiska gminy Gromnik a następnie przeprowadziliśmy Akcjęsprzątania najbliższej okolicy wg ustalonego harmonogramu.

Uczniowie odzyskali 10 kg szkła, 7 kg tworzyw sztucznych, 4kg papieru, 1 kg metalu prowadząc selektywną zbiórkę oraz zebrali około 40 kg odpadów mieszanych.