google-site-verification=S1Y8kZyNJcFvCxJg7KkD7yNq6dc6FXecelmpqwyZOoA

„Nie zastąpi Ciebie nikt”. Jan Paweł II – Setna Rocznica Urodzin Papieża Polaka (18.05.1920- 18.05.2020)

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gromniku chcąc uczcić setną rocznicę urodzin Wielkiego Polaka i Wielkiego Papieża Jana Pawła II, w miesiącu maju, wzięli udział w projekcie „Nie zastąpi Ciebie nikt”.

Celem tego przedsięwzięcia zaproponowanego przez Samorząd Uczniowski naszej szkoły pod opieką Pań: Ewy Wajdy, Moniki Morys i Agaty Karplewicz, oraz przy współudziale wszystkich innych nauczycieli naszej szkoły jest przybliżenie życia, działalności i najważniejszych idei Ojca Świętego Jana Pawła II jako światowego autorytetu moralnego.

Projekt rozpoczął się od serii lekcji historii i religii ukazujących życie i działalność Karola Wojtyły – późniejszego Papieża Jana Pawła II dla Kościoła, Polski i świata.

Na lekcjach języka polskiego uczniowie tworzyli wiersze dla papieża i o Nim samym, a także wyrażali wdzięczność za dar jego pontyfikatu dla ludzkości, pisząc życzenia do nieba dla Ojca Świętego.

Na języku angielskim uczniowie wykonywali prawe projektowe o podróżach Jana Pawła II.

Podczas innych lekcji uczniowie mieli ukazywaną postać Jana Pawła II w różnych aspektach, np. jako obrońcę i miłośnika natury, życia, rodziny, jako orędownika pokoju na świecie i propagatora przestrzegania praw człowieka.

Na lekcjach wychowawczych dzieci mogły pogłębić swoją refleksję, że dla nich osobiście Jan Paweł II może być autorytetem moralnym i wzorem do naśladowania – tak jak był i jest dla wielu ludzi na świecie – i to nie tylko katolików.

Na projekt składają się wystawy prac uczniów przedstawiające plakaty, prace plastyczne, historyczne, językowe, życzenia do nieba dla Jana Pawła II oraz wiersze i prezentacje z lekcji. Klasy młodsze przygotowały wystawę plastyczną zatytułowaną „Meeting with Saint John Paul II”.

Została też zorganizowana wystawa pamiątek rodzinnych o Janie Pawle II pt. „Skarbczyk – nasze pamiątki związane z Janem Pawłem II”. W trakcie oglądania prezentacji prac naszych wychowanków można będzie posłuchać wykonanej przez dzieci i rodziców piosenki „Wadowice” do muzyki nagranej przez naszego katechetę – ks. Piotra Obrzuta.

Śpiewając tę pieśń w rodzinach, czyli naszych domach oddaliśmy hołd Świętemu Papieżowi – Wielkiemu Człowiekowi i Polakowi, a zarazem Patronowi Rodziny.

Zapraszamy wszystkich chętnych do obejrzenia prac naszych uczniów i poszerzenia wiedzy o niezwykłym człowieku – Papieżu Polaku Janie Pawle II.

(tekst – Ewa Wajda, nauczyciel historii Szkoły Podstawowej w Gromniku).

Organizatorzy projektu z serca dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do jego realizacji: Dyrekcji Szkoły, Nauczycielom, a przede wszystkim Wam, Kochani Uczniowie i Waszym Rodzinom, którzy mimo niesprzyjających warunków w dobie pandemii koronawirusa i zdalnego nauczania daliście radę i chcieliście przez ciekawe prace i wysiłek dać świadectwo o tym, że pamiętamy i szanujemy osobę Wielkiego Polaka Jana Pawła II.

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im.Wincentego Witosa w Gromniku wraz z opiekunkami

Gromnik, 18 maja 2020 roku

Jan Paweł II – historia beatyfikacji i kanonizacji >>>

Tort dla Jana Pawła II >>>

Piosenka Wadowice >>>

Meeting with Saint John Paul II >>>

Jan Paweł II – Wielki >>>

Jan Paweł II – 27 lat pontyfikatu- najważniejsze osiągnięcia Papieża Polaka >>>

Jan Paweł II – dzieciństwo >>>

Jan Paweł II Jako Młody Człowiek >>>

Jan Paweł II – jako duchowny pełen pasji >>>

Jan Paweł II – Pielgrzym 4b >>>

Podróże Jana Pawła II >>>

Jan Paweł II – miłośnik przyrody – biologia >>>

Skarbczyk: Nasze pamiątki związane z Janem Pawłem II >>>

Jan Paweł II w oczach dziecka >>>

Jan Paweł II – spotkania z dziećmi >>>

Jan Paweł II i jego spotkania z młodzieżą >>>

Jak wspominamy Ojca Świętego Jana Pawła II w naszej rodzinie >>>

Wiersze, życzenia, listy… >>>