google-site-verification=S1Y8kZyNJcFvCxJg7KkD7yNq6dc6FXecelmpqwyZOoA

Ogłoszenie dla rodziców odnośnie możliwości organizacji działalności opiekuńczej w przedszkolu po 24.05.2020 r.

Od 25.05.2020 r. przedszkole jest w gotowości związanej z organizacją pracy placówki w reżimie sanitarnym. Działalność  opiekuńcza prowadzona będzie tylko dla dzieci, których oboje rodzice pracują i nie mają innej możliwości zapewnienia dziecku opieki.

Kolejność korzystania z opieki przedszkolnej od dnia 25.05.2020 r. – zgodnie z wytycznymi –mają dzieci: pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i obojga rodziców pracujących. Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi GIS i MZ (linki i zdjęcia znajdują się poniżej), a następnie odesłanie informacji zwrotnej o chęci skorzystania z opieki w przedszkolu do wychowawcy grupy do 19.05.2020 r. do godz. 16.00.

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli

https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/05/dodatkowe-wytyczne_gis_dla_zlobkow_i_przedszkoli1.pdf