• Strażacy w przedszkolu

  Dnia 5 maja w naszym przedszkolu gościliśmy funkcjonariuszy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gromniku. Goście w ciekawy sposób przybliżyli przedszkolakom specyfikę pracy strażaka, jednocześnie prezentując strój i podręczny sprzęt. W trakcie spotkania dzieci dowiedziały się, że praca strażaka nie polega tylko na gaszeniu pożarów, ale również na udzielaniu pomocy podczas wypadków samochodowych oraz asyście podczas różnych akcji. Strażacy zapoznali przedszkolaków z sytuacjami, w których należy wezwać straż pożarną, z zasadami prawidłowego zachowania się podczas pożaru oraz przypomnieli numery alarmowe do straży, policji i na pogotowie. Dzieci z bliska mogły podziwiać wóz strażacki, wyposażenie jakim dysponują strażacy podczas swojej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy. Z zaciekawieniem oglądały węże, prądownice i inne elementy wyposażenia…

 • „Jesteśmy Polką i Polakiem”

  „Jesteśmy Polką i Polakiem” –  pod tym hasłem dzieci z naszego przedszkola, pod kierunkiem swoich wychowawczyń podjęły działania przygotowujące je do uczczenia obchodzonego 2 maja Dnia Flagi. Przedszkolaki w trakcie codziennych zajęć poznały historię powstania państwa polskiego, symbole  narodowe oraz ich znaczenie. Ponadto chętnie uczyły się wierszy, piosenek o tematyce patriotycznej oraz wykonały różnorodne prace plastyczne. Efektem tych działań był zorganizowany w dniu 30.04.2021 r. montaż słowno-muzyczny, w którym uczestniczyły wszystkie dzieci przedszkolne. 

 • Zajęcia z robotem GeniBot w przedszkolu

  Dnia 20 kwietnia w grupie IV, V i VI odbyły się zajęcia pt. „Dbamy o przyrodę, dbamy o siebie- praca w grupach”. Zajęcia prowadzone były przez nauczyciela naszej szkoły, panią Halinę Kras. Dzieci podczas spotkania zapoznały się z robotem GeniBot oraz próbowały go kodować, by ten przebył określoną trasę na specjalnej macie do kodowania. Pani przekazała dzieciom najważniejsze zasady pracy z robotem edukacyjnym, co zaowocowało dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem w powierzone zadania. Zajęcia te z pewnością wpłynęły na rozwijanie logicznego myślenia, przewidywania, wnioskowania, planowania i dostrzegania zależności.

 • Przywróć naszą Ziemię

  Co roku 22 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Dzień Ziemi (Earth Day). Jest on uważany za największe ekologiczne święto świata. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Przywróć naszą Ziemię”. Obchody są okazją do refleksji nad przyszłością naszej planety, promowania postaw proekologicznych w społeczeństwie. Pomimo zdalnego nauczania, uczniowie klas V – VII, pamiętali o tym ważnym dla naszej planety dniu. Młodzi miłośnicy przyrody robili plakaty, prezentacje, pisali wiersze, wykonywali piosenki, sadzili swoje rośliny. Mieli również możliwość uczestniczenia na biologii w „Lekcji z klimatem”. O Ziemi , Dzień Ziemi 1, Dzień Ziemi 2, Dzień Ziemi 3, Dzień Ziemi 4. Uczniowie klasy VIa w trakcie lekcji wychowawczej oglądali film, w którym omówiono istotne…

Skip to content