google-site-verification=S1Y8kZyNJcFvCxJg7KkD7yNq6dc6FXecelmpqwyZOoA

Patriotyczna jesień…

    Dobiegł końca coroczny „maraton patriotyczny” w Szkole Podstawowej w Gromniku. Na jego trasie jak zwykle znalazły się takie miejscowości, jak Jamna, Rzepiennik – Dąbry, Łowczówek, by na koniec uroczystą Akademią uczcić 11 Listopada – Narodowe Święto Niepodległości. Teren Pogórza stanowił arenę krwawych zmagań zarówno w okresie I jak i II wojny światowej. We wrześniu i październiku oddaliśmy hołd partyzantom Batalionu „Barbara” Armii Krajowej, którzy w ramach akcji „Burza” podjęli w 1944 roku walkę z hitlerowskim okupantem. Wstępem do wydarzeń listopadowych był udział w akcji „Szlakiem pamięci”, w ramach której porządkowaliśmy cmentarze wojskowe na terenie gminy.

    Nieodłącznym  elementem naszej szkolnej tradycji jest uczestnictwo w listopadowym marszu do Łowczówka. Rajd „Szlakami Legionistów” jest hołdem dla tych, którzy w okolicach Bożego Narodzenia 1914 roku oddali w tym miejscu życie, aby cztery lata później Polska znowu mogła powrócić na mapę Europy. Niełatwa, choć malownicza 25 – kilometrowa trasa nie zniechęciła uczestników i na cmentarzu w Łowczówku zameldowaliśmy się znów (a jakże!) najliczniejszą grupą.

    Wspomniana wcześniej Akademia z okazji 11 Listopada była równocześnie okazją do przypomnienia sylwetki i dokonań patrona szkoły – Wincentego Witosa. „Nie ma sprawy ważniejszej niż Polska” – zdanie wypowiedziane kiedyś przez tego syna polskiej wsi, wybitnego polityka i męża stanu może stanowić najlepsze podsumowanie naszych patriotycznych manifestacji. 

MP