google-site-verification=S1Y8kZyNJcFvCxJg7KkD7yNq6dc6FXecelmpqwyZOoA

Płatności za obiady

Płatności za obiady należy dokonywać przelewem do 10-tego każdego miesiąca ( najpóźniej do 15).
Dane do przelewu:
nazwa odbiorcy : Zespół Szkół w Gromniku
adres odbiorcy: ul. Witosa 4 33-180 Gromnik
nr konta odbiorcy: 26 85890006 0210 0250 1661 0007 PLN
Tytułem: imię i nazwisko ucznia, klasa
rodzaj posiłku (cały obiad, II danie, zupa)
za miesiąc – …….. (nazwa miesiąca i rok)

Odpisy za dłuższą zgłoszoną nieobecność dokonywane będą zawsze w następnym miesiącu.