google-site-verification=S1Y8kZyNJcFvCxJg7KkD7yNq6dc6FXecelmpqwyZOoA

Płatności związane z przedszkolem (rozwiń artykuł)

 • Religia:

– gr. I – 2 zł – na obrazki

– gr. II – 10 zł – katechizm

– gr. III – VI – 11 zł – katechizm

 • Książki:

– 4 -latki – 93 zł

– 5-6-latki – 136 zł

 • Ubezpieczenie: 22 zł od dziecka
 • Wyprawka (farby, plastelina, bloki, papier kolorowy, bibuła, kleje, art. dekoracyjne itp.) – 5 zł co miesiąc
 • Składka na Komitet Rady Rodziców – 35 zł
 • Woda- 3,50 zł od dziecka na miesiąc

Odpłatność za pobyt i żywienie dziecka w przedszkolu

Od 1 września 2020r. opłaty za żywienie i opłata za godziny dziecka w Przedszkolu Publicznym w Gromniku będą przyjmowane do 10 dnia każdego miesiąca przelewem na konto!

DANE DO PRZELEWU:

Odbiorca: Gmina Gromnik

                 ul. W. Witosa 2

                 33-180 Gromnik

Nr konta:  91858900060210025016610001

Tytuł:        PP, imię i nazwisko dziecka, kwota płatności za żywienie, kwota płatności za godziny

Kwota do zapłaty:      suma kwot za żywienie i godziny

Płatności należy dokonać jednym przelewem.

Termin płatności: do 10.09.2020 r.

Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu

 • Opłata za pobyt dziecka   w przedszkolu pobierana jest zgodnie z  zadeklarowaną ilością godzin przez rodzica.

Opłacie podlega pobyt dziecka 3,4,5,6 letniego w przedszkolu w godzinach: 7.00 – 8.00, 13.00 – 16.00 

 • Koszt jednostkowy za każdą rozpoczęta godzinę ponad podstawę programową wynosi 1,00 zł
 • Czas pobytu dziecka w przedszkolu od 8.00-13.00 jest czasem bezpłatnym, w którym realizuje się podstawę programową.
 • Opłaty za pobyt pobiera się za miniony miesiąc tj. opłata za pobyt dziecka we wrześniu będzie pobierana w październiku. Opłatę pobiera się obliczając ilość godzin pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu.

Opłaty za żywienie /stawka dzienna/:

 • 3 posiłki –5,50
 • 2 posiłki –4,00
 • śniadanie/ podwieczorek  –1,70
 • obiad –  3,00

Odpłatność za żywienie na m-c wrzesień 2020r.

 • 3 posiłki – 22 dni x 5,50 = 121,00
 • 2 posiłki – 22 dni x 4,00 = 88,00
 • śniadanie/ podwieczorek  – 22  dni x 1,70 = 37,40
 • obiad –  22 dni x 3,00 = 66,00

Odpłatności  za żywienie należy dokonać „z góry” na dany miesiąc. Rozliczenie następuje w kolejnym miesiącu. Prosimy o zgłaszanie każdej nieobecności dziecka w przedszkolu. Jeśli rodzic nie zgłosi odpowiednio wcześniej pojedynczej nieobecności dziecka, nie przysługuje mu odpis za ten dzień z tytułu żywienia.

W przypadku nieterminowego regulowania należności za pobyt i żywienie, będą naliczane ustawowe odsetki za zwłokę.

Dzieci, które nie miały odpisu za żywienie w marcu 2020 r. będą miały odpis we wrześniu.