google-site-verification=S1Y8kZyNJcFvCxJg7KkD7yNq6dc6FXecelmpqwyZOoA

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE NA WOLNE MIEJSCA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W GROMNIKU ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE FILIALNEJ W GOLANCE I W POLICHATACH

Ogłasza się nabór do Przedszkola Publicznego w Gromniku oraz oddziałów przedszkolnych w Szkole Filialnej w Golance i w Polichtach na wolne miejsca w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie zs.gromnik.pl

Wypełnione druki wraz z załącznikami prosimy składać w sekretariacie Zespołu Szkół w Gromniku. Terminy postępowania uzupełniającego pozostają bez zmian.

Terminy postępowania uzupełniającego

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola