google-site-verification=S1Y8kZyNJcFvCxJg7KkD7yNq6dc6FXecelmpqwyZOoA

Program Insta.Ling dla Szkół

Udział w projekcie  ,,Poszerzanie horyzontów z Erasmusem +” umożliwił nauczycielom języka obcego wymianę doświadczeń  i technik nauczania z innymi nauczycielami.  Jedną z takich technik poznaną dzięki  projektowi przez jedną z uczestniczek  jest Program Insta.Ling dla Szkół.

W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła przystąpiła do udziału w Programie Insta.Ling dla Szkół. Program ten to strona internetowa stworzona przez zespół lingwistów i językowców, mająca na celu ułatwić uczniom naukę słownictwa. Korzystanie z niej jest bezpłatne i nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania. W chwili obecnej umożliwia naukę słówek języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego oraz ortografii polskiej. Jest systemem do nauki nowych słówek, pozwala także na utrwalenie poznanego już słownictwa, a nauczycielom umożliwia kontrolę postępów i systematyczności pracy uczniów poprzez dostarczanie szczegółowych raportów.

Ideą przyświecającą twórcą Programu Insta.Ling była chęć stworzenia narzędzia umożliwiającego efektywną i nie problematyczną naukę słownictwa oraz metodę zachęcającą uczniów do krótkiej, trwającej od kilku do kilkunastominutowej, ale systematycznej codziennej pracy.

Uczeń korzystając z Programu unika nużącego i często nieprzynoszącego oczekiwanych efektów ,,wkuwania” nowych słówek na pamięć. Program Insta.Ling, zachęcając do krótkiej, bo trwającej od 5 do 15 minut ale systematycznej i codziennej pracy,  pozwala na przyswojenie dużej ilości słówek i jednoczesne oszczędzenie czasu potrzebnego na naukę danego słownictwa. Efektywne zarządzanie czasem poprzez systematyczną pracę z Programem przynosi znacznie lepsze rezultaty w nauce słówek.

W styczniu 2016 podczas  zebrania Rady Pedagogicznej został wygłoszony przez nauczycielkę języka angielskiego referat pt.: ,,Wykorzystanie Programu Insta.Ling dla Szkół w nauce słownictwa języka obcego oraz ortografii języka polskiego.” Tematem tego referatu było przybliżenie i omówienie zasad pracy z Programem Insta.Ling dla Szkół, jako jednym z narzędzi wykorzystującym nowoczesne technologie w nauczaniu i ułatwiającym przyswajanie nowego słownictwa.

M. Moździerz

www.instaling.pl