google-site-verification=S1Y8kZyNJcFvCxJg7KkD7yNq6dc6FXecelmpqwyZOoA

Promowanie Erasmusa

28 listopada 2016r. pani Janina Łyżwa przedstawiła na zebraniu Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół w Siemiechowie prezentację multimedialną dotyczącą naszego projektu unijnego „Poszerzanie horyzontów z Erasmusem+”. Prezentacja zawierała najważniejsze informacje o projekcie (czas trwania projektu, budżet, liczbę uczestników, szkoły partnerskie oraz rodzaje odbytych kursów),  dokumentację fotograficzną z przebiegu szkoleń, wycieczek fakultatywnych oraz rezultaty jakie zostały osiągnięte podczas realizacji tego projektu.  Pani Łyżwa wyjaśniła nauczycielom zasady przystąpienia do projektu oraz jego poszczególne etapy,  a także  zaoferowała pomoc nauczycieli Zespołu Szkół w Gromniku w napisaniu wniosku aplikacyjnego.

Nauczyciele Zespołu Szkół w Siemiechowie uważnie obejrzeli prezentację i wyrazili zainteresowanie nauczaniem metodą CLIL, w związku z czym odbędą się w tej szkole zajęcia warsztatowe, podczas których zostanie bliżej przedstawiona metoda CLIL. Warsztaty poprowadzą uczestniczki projektu  Patrycja Kubicz i Janina Łyżwa.

 

Małgorzata Starzyk

                                                                                                          Koordynator projektu