google-site-verification=S1Y8kZyNJcFvCxJg7KkD7yNq6dc6FXecelmpqwyZOoA

Przedszkole Publiczne w Gromniku zaprasza wszystkie chętne dzieci do udziału w KONKURSIE RECYTATORSKIM pt. ”Mój ulubiony wiersz”!!!

Regulamin:

1. Cele konkursu:

–  popularyzowanie poezji dziecięcej,

–  kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego i rozwijanie zdolności recytatorskich,

–  wspieranie działań twórczych dzieci  w różnych formach aktywności, 

–  dostarczanie przedszkolakom doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna  utworów literackich, 

–  zachęcanie do występów na scenie,

–  uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze,

–  przyjemnie spędzony czas wolny rodziców z dzieckiem, wzmacnianie więzi uczuciowej między członkami rodziny.

2. Warunki uczestnictwa:

–  w konkursie mogą uczestniczyć dzieci w wieku 3-6 lat,

–  każda grupa przedszkolna może zgłosić  dowolną liczbę przedszkolaków, które do udziału  w konkursie są  przygotowane przez  mamę (tatę, babcię, dziadka, ciocię…),

–  zgłoszenia udziału dziecka w konkursie  dokonuje rodzic nauczycielowi prowadzącemu daną grupę, w terminie do 16 listopada,

     (zgłaszający rodzic przynosi wiersz wybrany do recytacji przez dziecko),

–  dzieci prezentują dowolny utwór poetycki wybranego poety,

–  konkurs odbędzie się  25 listopada (środa) o godz. 9:30.

3. Jury:

– komisję konkursową powołuje organizator, w jej skład wchodzą trzy osoby,

– decyzja komisji jest niepodważalna.

4. Kryteria oceny:

– recytację ocenia komisja  w dwóch grupach wiekowych,

3-4 latki i 5-6-latki,

–  na ocenę recytacji mają wpływ następujące elementy:

– dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,

– interpretacja tekstu,

– kultura słowa,

– ogólny wyraz artystyczny (gest sceniczny, element ruchu, strój).

5.     Nagrody dla laureatów:

– przewidziane są  3 nagrody główne (I, II, III miejsce)  w każdej grupie wiekowej,

– wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie.